Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Τμήματα/Ιδρύματα/Μονάδα Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου


Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) είναι κυβερνητικό Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην τροφοδότηση της ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας με άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, και τη γενικότερη ανάπτυξη της ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας. Για το σκοπό αυτό το Ινστιτούτο εφαρμόζει κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, αναλαμβάνει μελέτες και έρευνες και παρέχει τεχνικές συμβουλές και πληροφορίες στους ενδιαφερομένους.

Ειδικότερα, το Ινστιτούτο έχει ως στόχους:
· την προαγωγή της τεχνολογικής και επιστημονικής γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών
της μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας και άλλων κατάλληλων μεθόδων,
· τη δημιουργία υπεύθυνων στελεχών ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κυπριακής
ξενοδοχειακής και ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας,
· την ετοιμασία και κατάρτιση ικανών εκπαιδευτών για στελέχωση της τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης,
· την ενθάρρυνση της μελέτης και της έρευνας και την παροχή διευκολύνσεων για το σκοπό
αυτό, και
· τη διεξαγωγή και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κυρίως σε θέματα εφαρμογών
στον τομέα των ξενοδοχειακών τεχνών και του τουρισμού.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ευρωεκλογές 2019

Μέλλον της Ευρώπης