Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Τμήματα/Ιδρύματα/Μονάδα Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων είναι αρμόδιο για την προώθηση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την προώθηση και διατήρηση της εργατικής ειρήνης και υγιών εργατικών σχέσεων, με στόχο την αύξηση της κοινωνικής συνοχής, την παραγωγικότητα στην εργασία, την εμπέδωση της δημοκρατικής σκέψης και την εδραίωση της κοινωνικό-οικονομικής προόδου.
Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για:
· την πρόληψη και επίλυση εργατικών διαφορών,
· την διασφάλιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
της οργάνωσης,
· την προαγωγή των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ως του βασικού μέσου για τον
καθορισμό των όρων και συνθηκών εργασίας, και την ενθάρρυνση της δημιουργίας ισχυρών
εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων με στόχο τη διασφάλιση ισορροπίας δυνάμεων,
· την προστασία ευάλωτων τάξεων εργοδοτουμένων, με έμφαση στους συνδικαλιστικά
ανοργάνωτους,
· την προώθηση και εφαρμογή της σχετικής με τους όρους και συνθήκες απασχόλησης
εργατικής νομοθεσίας, και
· την εφαρμογή της περί Συντεχνιών Νομοθεσίας, περιλαμβανομένης της εγγραφής και του
ελέγχου εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων.