Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Τμήματα/Ιδρύματα/Μονάδα Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είναι αρμόδιες για την προώθηση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής ευημερίας.

Οι βασικότερες επιδιώξεις των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας είναι:
· η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για κάθε πολίτη, με ιδιαίτερη έμφαση
στην προστασία των αδύνατων μελών της κοινωνίας,
· η διασφάλιση ψηλού επιπέδου υπηρεσιών ιδρυματικής και διημερεύουσας φροντίδας για
παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και για άλλες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες,
· η στήριξη της οικογένειας, η πρόληψη της οικογενειακής δυσλειτουργίας και η
αντιμετώπιση προβλημάτων με στόχο την υγιή ένταξη κάθε ατόμου στην κοινωνία,
· η προστασία, ευημερία και διασφάλιση των συμφερόντων του παιδιού και η κηδεμονευτική
επιτήρηση ανήλικων και ενήλικων παραβατών,
· η ενεργοποίηση και ενίσχυση των κοινοτήτων για αντιμετώπιση των αναγκών των κατοίκων
τους σε τοπικό επίπεδο, με στόχο τη συλλογική δράση για γενικότερη κοινωνική ανάπτυξη.