ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Βιογραφικό Σημείωμα


Γενικός Διευθυντής

  Ανδρέας Ασσιώτης  Ο Ανδρέας Ασσιώτης είναι απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Master in Civic Design (Urban and Regional Planning) του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ. Άρχισε τη σταδιοδρομία του ως μέλος της Ομάδας του Ενιαίου Ρυθμιστικού Σχεδίου Λευκωσίας το 1981, εργοδοτήθηκε στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως το 1983 και συνέχισε να εργάζεται στην ίδια θέση μέχρι το 1987. Από το 1989, οπότε επέστρεψε από τις μεταπτυχιακές του σπουδές, μέχρι το 1997 υπηρέτησε στον Κλάδο Πολεοδομικών Μελετών και Σχεδίων Ανάπτυξης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και ήταν υπεύθυνος για το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας και για σειρά εξειδικευμένων πολεοδομικών μελετών. Από τον Απρίλιο 1997, οπότε προήχθηκε σε Ανώτερο Λειτουργό Πολεοδομίας, μέχρι τον Μάρτιο 2001 ήταν Προϊστάμενος των Τομέων Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δήλωσης Πολιτικής και Ιεραρχικών Προσφυγών και Νομοθεσίας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.


  Επιπρόσθετα, από το 1994 μέχρι το 2001 ήταν υπεύθυνος Λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για θέματα Συμβουλίου της Ευρώπης (CEMAT) και Ευρωπαϊκής Ένωσης (ESDP).


  Το Μάρτιο 2001 διορίσθηκε στη θέση του Επάρχου και υπηρέτησε ως Έπαρχος Κερύνειας μέχρι τον Μάρτιο 2012. Παράλληλα με τα καθήκοντα της θέσης του, ήταν προϊστάμενος της Διεύθυνσης για θέματα Πολεοδομίας, Οικοδομών και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά την ίδια περίοδο ανέλαβε διάφορα άλλα καθήκοντα μέσα στο ευρύ πεδίο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών.


  Τον Μάρτιο 2000 διορίσθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως μέλος του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων και κατά την περίοδο Μαΐου 2002 - Μαρτίου 2003 διορίσθηκε Πρόεδρος του Συμβουλίου.


  Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπήρξε μέλος στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, από τον Απρίλιο 2001 μέχρι τον Ιούλιο 2012.


  Στις 15 Ιουλίου 2011 ο κ. Ανδρέας Ασσιώτης διορίσθηκε από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ως αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στο Υπουργείο Εσωτερικών, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης του. Την 1 Απριλίου 2012 διορίσθηκε ως Γενικός Διευθυντής και κατόπιν σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου τοποθετήθηκε ως Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών.


  Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Ασσιώτης τοποθετήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2013 ως Γενικός Διευθυντής στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


  _______________________________________________
  © 2010 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων