ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Οργανωτική Δομή


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα/Ινστιτούτα και Μονάδα:

- Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
- Τμήμα Εργασίας
- Tμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
- Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
- Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες
- Κέντρο Παραγωγικότητας
- Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ)
- Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)

Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) αναφέρεται κατ’ ευθείαν στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου.

Ακολουθεί σχεδιάγραμμα της οργανωτικής δομής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων