ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Οργανωτική Δομή


Στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα / Υπηρεσίες

- Τμήμα Εργασίας

- Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

- Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

- Κέντρο Παραγωγικότητας

- Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

- Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

- Tμήμα Επιθεώρησης Εργασίας


Στη Διοίκηση του Υπουργείου εντάσσονται

- η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων,

- η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και

- η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.


Ακολουθεί σχεδιάγραμμα της οργανωτικής δομής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων