ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποστολή


Η προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα σ’ ένα ελεύθερο δημοκρατικό σύστημα με κύριους άξονες την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ενσωμάτωση. Η διατήρηση και συνεχής βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας της ζωής των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.

_______________________________________________
© 2010 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων