Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων