Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων