Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συνήθεις Ερωτήσεις

Συνήθεις Ερωτήσεις1. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα Τμήματα/ Ινστιτούτα του;


2. Ποιος δικαιούται σύνταξη γήρατος από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων;


3. Απολύθηκα από τον εργοδότη μου λόγω πλεονασμού. Τι πρέπει να κάμω για να αιτηθώ πληρωμή λόγω πλεονασμού;


4. Είμαι άνεργος. Τι πρέπει να κάνω για να πληρωθώ επίδομα ανεργίας;


5. Πόσες ημέρες άδεια δικαιούμαι το χρόνο;


6. Τι είναι το Δημόσιο Βοήθημα και ποιοι οι δικαιούχοι;


7. Πώς μπορώ να ζητήσω δημόσιο βοήθημα;


8. Πώς θα εξεταστεί η αίτηση μου για παροχή δημόσιου βοηθήματος;


9. Πώς μπορώ να ζητήσω βοήθεια για παροχή φροντίδας;


10. Πώς μπορώ να ζητήσω οικονομική βοήθεια ως μόνος γονέας;


11. Ποιο είναι το ύψος του κατώτατου μισθού, ποια επαγγέλματα καλύπτει και πότε αναπροσαρμόζεται;


12. Μπορεί ένας εργοδότης να καθυστερεί την καταβολή του μισθού σε ένα εργοδοτούμενο; Τι προνοεί ο Νόμος σε τέτοια περίπτωση;


13. Πόση προειδοποίηση οφείλει να δώσει ο εργοδότης στον εργοδοτούμενο σε περίπτωση απόλυσης και πόση προειδοποίηση οφείλει να δώσει ο εργοδοτούμενος στον εργοδότη σε περίπτωση παραίτησης;


14. Μπορεί ένας εργοδότης να απολύσει εργοδοτούμενο χωρίς να δώσει προειδοποίηση και αν ναι σε ποιες περιπτώσεις ;


15. Είναι υποχρεωμένος ένας εργοδότης να παρέχει γραπτή ενημέρωση στον εργοδοτούμενο για τους όρους εργοδότησης του;


16. Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει η γραπτή ενημέρωση;


17. Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας γενικών καταστημάτων; (θερινή, χειμερινή, χριστουγεννιάτικη και πασχαλινή περίοδος)


18. Ποιος είναι ο υπάλληλος καταστήματος;


19. Τι είναι η Γονική Άδεια και πόση δικαιούται ο εργοδοτούμενος;


20. Είμαι έγκυος εργαζόμενη. Υπάρχει κάποια νομοθεσία που να με προστατεύει;


21. Τι είναι η Άδεια για λόγους Ανωτέρας Βίας και πόση δικαιούται ο εργοδοτούμενος;


22. Ποιες είναι οι αργίες που δικαιούνται οι εργοδοτούμενοι;


23. Ποιες είναι οι κανονικές ώρες εργασίας ;


24. Ψάχνω για δουλειά, πώς μπορώ να βοηθηθώ;


25. Είμαι εργοδότης και θέλω να εργοδοτήσω άτομο με καθεστώς ασύλου. Τι πρέπει να κάνω για να είμαι νόμιμος;


26. Αναζητώ εργασία. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Διαδίκτυο για αναζήτηση εργασίας;


27. Είμαι εργοδότης. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Διαδίκτυο για αναζήτηση προσωπικού;


28. Είμαι εργοδότης. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Διαδίκτυο για καταχώρηση κενής θέσης;


29. Ποια μέτρα στήριξης μπορώ να αξιοποιήσω για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ανάπτυξη της επιχείρησής μου;


30. Τι είναι το «Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις»;


31. Ποια η αναγνώριση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διεύθυνση και Δημόσια Διοίκηση που προσφέρει το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης;


32. Υπάρχουν επιμορφωτικά μαθήματα που μπορώ να παρακολουθήσω από μόνος μου μέσω διαδικτύου;


33. Πώς μπορώ να ετοιμάσω το Βιογραφικό μου Σημείωμα (CV) σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα;


34. Ποιες ευκαιρίες μου προσφέρονται για Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση;


35. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ);


36. Ποια είναι τα Σχέδια Παροχών προς τα Άτομα με Αναπηρίες που παρέχονται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες;


37. Με βάση τον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, τι ποσοστό των προσλήψεων θα αναλογεί σε άτομα με αναπηρίες;


38. Ποια Προγράμματα Σπουδών προσφέρει το ΑΞΙΚ; Ποια η χρονική τους διάρκεια;


39. Ποια είναι η υφιστάμενη πολιτική αναφορικά με την απασχόληση αλλοδαπών (μη Ευρωπαίων) στην Κυπριακή Δημοκρατία;


1. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα Τμήματα/ Ινστιτούτα του;Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Λεωφ. Βύρωνος 7
1463 Λευκωσία


Τηλέφωνο :+357 22401600
Τηλεμοιότυπο: +357 22670993
Ηλ. Ταχυδρομείο: administration@mlsi.gov.cy


Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Λεωφ. Βύρωνος 7
1465 Λευκωσία
Κύπρος


Τηλέφωνο:+357 22401600
Τηλεμοιότυπο: +357 22672984
Ηλ. Ταχυδρομείο: director@sid.mlsi.gov.cy


Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Προδρόμου 63
1468 Λευκωσία
Κύπρος


Τηλέφωνο: +357 22406601/602
Τηλεμοιότυπο: +357 22667907
Ηλ. Ταχυδρομείο:central.sws@sws.mlsi.gov.cy


Τμήμα Εργασίας
Κλήμεντος 9
1480 Λευκωσία
Κύπρος


Τηλέφωνο: +357 22400801/802
Τηλεμοιότυπο: +357 22400809
Ηλ. Ταχυδρομείο:director@dl.mlsi.gov.cy


Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Απέλλη 12
1493 Λευκωσία
Κύπρος


Τηλέφωνο: +357 22405630/631
Τηλεμοιότυπο: +357 22663788
Ηλ. Ταχυδρομείο:director@dli.mlsi.gov.cy


Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Μέγαρο ΣΙΛΒΕΞ
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 54
1096 Λευκωσία
Κύπρος


Τηλέφωνο.: +357 22803101/01
Φαξ.:+357 22661977
Ηλ. Ταχυδρομείο.:info@dlr.mlsi.gov.cy


Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες
Διεύθυνση επισκέψεων:
Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 67
2220 Λατσιά Λευκωσία


Ταχυδρομική Διεύθυνση:
1430 Λευκωσία
Τ.Θ. 12833 Τ.Τ. 2253 Λατσιά
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22815015
Τηλεμοιότυπο: +357 22482310


Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕ.ΠΑ)
Τ.Θ: 20536
1679 Λευκωσία
Κύπρος


Τηλέφωνο: +357 22 806000
Τηλεμοιότυπο: +357 22376872
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@kepa.mlsi.gov.cy


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

2. Ποιος δικαιούται σύνταξη γήρατος από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων;Ασφαλισμένος του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων δικαιούται σύνταξη γήρατος εάν έχει συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία δηλαδή το 65ο έτος της ηλικίας του, και πληροί τις ακόλουθες ασφαλιστικές προϋποθέσεις:
· Για την περίοδο που αρχίζει από:
(i) την πρώτη Δευτέρα του 2011, ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση 7 τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει 364 εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του
(ii) την πρώτη Δευτέρα του 2012 και μετά, ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει πραγματική βασική 10 τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει 520 εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής τουκαι ο ολικός αριθμός των ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και εξομοιούμενης βασικής ασφάλισης του ασφαλισμένου να μην είναι κατώτερος του 30% των ετών που εμπίπτουν στη σχετική περίοδο αναφοράς.

Ασφαλισμένος ωστόσο, δικαιούται να πάρει σύνταξη γήρατος με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 63 χρόνων αν ικανοποιεί αυστηρότερες ασφαλιστικές προϋποθέσεις ή είναι ηλικίας μεταξύ 63 και 65 ετών και θα δικαιούταν σύνταξη ανικανότητας αν δεν είχε συμπληρώσει την ηλικία των 63 ετών.

Για τους μεταλλωρύχους η συντάξιμη ηλικία μπορεί να μειωθεί μέχρι και το 58ο έτος της ηλικίας τους, ανάλογα με τη διάρκεια εργασίας τους σε μεταλλεία.

Περισσότερες λεπτομέρειες:
Σύνταξη Γήρατος

(Εξομοιούμενη ασφάλιση: Περιλαμβάνει τις εξομοιούμενες ασφαλιστέες αποδοχές οι οποίες λογίζονται ως ασφαλιστέες για περίοδο τακτικής φοίτησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα μετά το 16ο έτος της ηλικίας του, για περίοδο εθνικής φρουράς και για περίοδο που λαμβάνει επίδομα ασθενείας, ανεργίας, μητρότητας, σωματικής βλάβης ή σύνταξη ανικανότητας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για την περίοδο που απουσιάζει από την εργασία του με γονική άδεια ή με άδεια λόγω ανωτέρας βίας.

Ασφαλισμένη γυναίκα, δικαιούται για σκοπούς απόκτησης δικαιώματος σε σύνταξη ή αύξηση του ποσού της σύνταξης της, για κάθε παιδί που έχει γεννήσει ή έχει υιοθετήσει μετά τις 6.1.1945, πιστώσεις για χρονική περίοδο μέχρι και 156 εβδομάδες μέσα στο διάστημα των δώδεκα χρόνων από τη γέννηση του παιδιού για κάλυψη τυχόν κενών στην ασφάλιση της.

Βασική ασφάλιση: Περιλαμβάνει τις ασφαλιστέες αποδοχές κάθε χρόνου μέχρι του ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.)


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

3. Απολύθηκα από τον εργοδότη μου λόγω πλεονασμού. Τι πρέπει να κάμω για να αιτηθώ πληρωμή λόγω πλεονασμού;Για να αιτηθείτε πληρωμή λόγω πλεονασμού πρέπει να υποβάλετε αίτηση σε ειδικό έντυπο το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε:

Αίτηση για πληρωμή λόγω πλεονασμού , να προμηθευτείτε από οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μαζί με αντίγραφο της επιστολής απόλυσης που σας έδωσε ο εργοδότης σας σε ένα από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία τερματισμού της απασχόλησης σας.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

4. Είμαι άνεργος. Τι πρέπει να κάνω για να πληρωθώ επίδομα ανεργίας;Μπορείτε να αποταθείτε για επίδομα ανεργίας για την περίοδο που είσαστε άνεργος, ικανός και διαθέσιμος για εργασία. Πρέπει πρώτα να παρουσιαστείτε στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας και να εγγραφείτε στις Υπηρεσίες Απασχόλησης για σκοπούς εξεύρεσης εργασίας. Αν το Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας δε σας τοποθετήσει σε εργασία, τότε πρέπει να παρουσιαστείτε στο Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να εγγραφείτε στο μητρώο ανέργων.

Θα πρέπει να παρουσιάζεστε κατά τακτά χρονικά διαστήματα για υπογραφή στο μητρώο ανέργων κατά τις μέρες που ορίζει το Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για να πληρωθείτε επίδομα ανεργίας πρέπει επίσης να ικανοποιείτε τις καθορισμένες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Περισσότερες λεπτομέρειες :

Επίδομα Ανεργίας


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

5. Πόσες ημέρες άδεια δικαιούμαι το χρόνο;Εάν εργάζεστε πέντε ημέρες την εβδομάδα δικαιούστε 20 εργάσιμες ημέρες ενώ αν εργάζεστε έξι ημέρες την εβδομάδα δικαιούστε 24 εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν με οποιαδήποτε άλλο νόμο, έθιμο ή συλλογική σύμβαση δικαιούστε περισσότερες ημέρες άδειας. Περισσότερες πληροφορίες: Ετήσια Άδεια


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

6. Τι είναι το Δημόσιο Βοήθημα και ποιοι οι δικαιούχοι;Δημόσιο Βοήθημα είναι η οικονομική βοήθεια ή υπηρεσίες που παρέχονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας με βάση τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο (Ν.95(Ι) 2006) και τους σχετικούς Κανονισμούς. Δημόσιο Βοήθημα δικαιούται κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ο οποίος έχει τη νόμιμη συνήθη διαμονή του, για συνεχή περίοδο τουλάχιστο ενός έτους, στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και του οποίου το εισόδημα και οι άλλοι οικονομικοί πόροι δεν επαρκούν για ικανοποίηση των βασικών και ειδικών αναγκών του αναγκών, όπως αυτές καθορίζονται από τη σχετική Νομοθεσία.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

7. Πώς μπορώ να ζητήσω δημόσιο βοήθημα;Θα πρέπει να συμπληρώσετε αίτηση για παροχή δημόσιου βοηθήματος ΥΚΕ 6(α) και να την υποβάλετε, με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στο Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας ή στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της περιοχής στην οποία διαμένετε. Ο οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε την αίτηση και να επισυνάψετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα/πιστοποιητικά. Έντυπο αίτησης και οδηγός συμπλήρωσης αίτησης


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

8. Πώς θα εξεταστεί η αίτηση μου για παροχή δημόσιου βοηθήματος;Η αίτηση σας θα αρχειοθετηθεί και θα παραλάβετε σχετική επιστολή με τον αριθμό του φακέλου σας. Στη συνέχεια αρμόδιος Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών της περιοχής στην οποία διαμένετε, θα σας επισκεφθεί στο σπίτι σας για αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής σας κατάστασης, ώστε να αποφασιστεί κατά πόσο δικαιούστε δημόσιο βοήθημα.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

9. Πώς μπορώ να ζητήσω βοήθεια για παροχή φροντίδας;Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για παροχή δημόσιου βοηθήματος στο Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας ή στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της περιοχής στην οποία διαμένετε. Ο οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε την αίτηση και να επισυνάψετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα/πιστοποιητικά. Ο Αρμόδιος Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, θα σας επισκεφθεί στο σπίτι σας για αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών σας αναγκών, ώστε να αποφασιστεί κατά πόσο δικαιούστε δημόσιο βοήθημα για κάλυψη των αναγκών φροντίδας.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

10. Πώς μπορώ να ζητήσω οικονομική βοήθεια ως μόνος γονέας;Η ομάδα των μονογονιών περιλαμβάνεται στον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο (Ν. 95(Ι) 2006) γι΄αυτό θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για παροχή δημόσιου βοηθήματος στο Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας ή στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της περιοχής στην οποία διαμένετε. Ο οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε την αίτηση και να επισυνάψετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα/πιστοποιητικά. Ο Αρμόδιος Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, θα σας επισκεφθεί στο σπίτι σας για αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικών σας αναγκών ώστε να αποφασιστεί κατά πόσο δικαιούστε δημόσιο βοήθημα ως μόνος γονέας.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

11. Ποιο είναι το ύψος του κατώτατου μισθού, ποια επαγγέλματα καλύπτει και πότε αναπροσαρμόζεται;Σύμφωνα με το περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα του 2012, το ύψος του κατώτατου μηνιαίου μισθού από την 1η Απριλίου 2012 ανέρχεται στα €870 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, στα €924 ακαθάριστα. Ο πιο πάνω μισθός αφορά τα επαγγέλματα του πωλητή, γραφέα, νοσηλευτικού βοηθού, βοηθού παιδοκόμου, βοηθού βρεφοκόμου, σχολικού βοηθού και φροντιστή. Για τους φρουρούς ασφαλείας, ο κατώτατος ωριαίος μισθός από 1η Απριλίου 2012 ανέρχεται στα €4,90 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη περίοδο συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, στα €5,20 ακαθάριστα. Για τους καθαριστές, ο κατώτατος ωριαίος μισθός ανέρχεται στα €4,55 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, στα €4,84 ακαθάριστα.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

12. Μπορεί ένας εργοδότης να καθυστερεί την καταβολή του μισθού σε ένα εργοδοτούμενο; Τι προνοεί ο Νόμος σε τέτοια περίπτωση;Σύμφωνα με τον περί Προστασίας των Μισθών Νόμο, η πληρωμή των μισθών πρέπει να είναι τουλάχιστον εβδομαδιαία ή μηνιαία αναλόγως της συμφωνίας εργοδότη και εργοδοτουμένου. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν της προβλεπόμενης περιόδου πληρωμής, αποτελεί παραβίαση του πιο πάνω Νόμου κι ο εργοδοτούμενος μπορεί να υποβάλει γραπτό παράπονο σε ένα Επιθεωρητή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, ο οποίος αναλαμβάνει την εξέταση του ζητήματος. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί διευθέτηση της διαφοράς, ο εργοδοτούμενος μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

13. Πόση προειδοποίηση οφείλει να δώσει ο εργοδότης στον εργοδοτούμενο σε περίπτωση απόλυσης και πόση προειδοποίηση οφείλει να δώσει ο εργοδοτούμενος στον εργοδότη σε περίπτωση παραίτησης;Υποχρέωση Εργοδότη για Προειδοποίηση προς τον Εργοδοτούμενο

Περίοδος συνεχούς απασχόλησης:

Από 0 μέχρι 26 εβδομάδες (μέχρι 6 μήνες) Καμία προειδοποίηση

Από 26 μέχρι 51 εβδομάδες (6μήνες- 1 χρόνο) 1 εβδομάδα

Από 52 μέχρι 103 εβδομάδες (1 χρόνο – 2 χρόνια) 2 εβδομάδες

Από 104 μέχρι 155 εβδομάδες (2 χρόνια – 3 χρόνια) 4 εβδομάδες

Από 156 μέχρι 207 εβδομάδες (3 χρόνια – 4 χρόνια) 5 εβδομάδες

Από 208 μέχρι 259 εβδομάδες (4 χρόνια – 5 χρόνια) 6 εβδομάδες

Από 259 μέχρι 311 εβδομάδες (5 χρόνια – 6 χρόνια) 7 εβδομάδες

Από 312 και άνω (6 χρόνια +) 8 εβδομάδες

* Σημειώνεται ότι όπου ο εργοδότης εργοδοτεί έγκυο εργαζόμενη δεν μπορεί να δώσει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης σε μισθωτή ή/και να τερματίσει την απασχόληση της, από τη στιγμή που θα του γνωστοποιήσει την εγκυμοσύνη της μέχρι και τρεις μήνες μετά το πέρας της άδειας μητρότητας. Σημειώνεται, επίσης, ότι η γενικότερη πρόνοια περί δοκιμαστικής περιόδου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των εγκύων εργαζομένων.

Υποχρέωση Εργοδοτούμενου για Προειδοποίηση προς τον Εργοδότη του

Περίοδος συνεχούς απασχόλησης:

Από 26 μέχρι 51 εβδομάδες (6 μήνες – 1 χρόνο) 1 εβδομάδα

Από 52 μέχρι 259 εβδομάδες (1 χρόνο – 5 χρόνια) 2 εβδομάδες

Από 260 και άνω (5 χρόνια +) 3 εβδομάδες


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

14. Μπορεί ένας εργοδότης να απολύσει εργοδοτούμενο χωρίς να δώσει προειδοποίηση και αν ναι σε ποιες περιπτώσεις ;Ο εργοδότης δεν υποχρεούται να δώσει προειδοποίηση για απόλυση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

· η διαγωγή του εργοδοτούμενου είναι τέτοια που καθιστά σαφές ότι η σχέση εργοδότη και εργοδοτούμενου δεν μπορεί να συνεχιστεί,

· διάπραξη σοβαρού παραπτώματος από μέρους του εργοδοτουμένου στην εκτέλεση των καθηκόντων του,

· διάπραξη ποινικού αδικήματος από μέρους του εργοδοτουμένου στην εκτέλεση των καθηκόντων του, χωρίς τη συγκατάθεση του εργοδότη,

· απρεπής διαγωγή του εργοδοτουμένου κατά το χρόνο εκτέλεσης των καθηκόντων του και

· σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη παράβαση ή παραγνώριση κανονισμών εργασίας ή άλλων κανονισμών σε σχέση με την απασχόληση.

· Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης εργοδοτεί έγκυο εργαζόμενη υπάρχει αυστηρή προστασία από απόλυση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

15. Είναι υποχρεωμένος ένας εργοδότης να παρέχει γραπτή ενημέρωση στον εργοδοτούμενο για τους όρους εργοδότησης του;Ναι, σύμφωνα με τον Περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμο, ο εργοδότης υποχρεούται να πληροφορεί γραπτώς τον εργοδοτούμενο για τους βασικούς όρους της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας του, είτε με γραπτή σύμβαση εργασίας, ή με επιστολή πρόσληψης ή με άλλο έγγραφο, υπογραμμένο από τον εργοδότη, το αργότερο σε ένα μήνα από την έναρξη της εργασίας.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

16. Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει η γραπτή ενημέρωση;Γενικά, η γραπτή ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα πιο κάτω:

· τα στοιχεία της ταυτότητας του εργοδότη και του εργοδοτούμενου,

· τον τόπο της εργασίας του εργοδοτούμενου και την εγγεγραμμένη διεύθυνση της επιχείρησης ή τη διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη,

· τη θέση ή την ειδικότητα του εργοδοτουμένου, το βαθμό του, την κατηγορία της απασχόλησης, καθώς και το αντικείμενο εργασίας του,

· την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και την προβλεπόμενη διάρκεια της, αν πρόκειται για εργασία ορισμένου χρόνου.

· Την αναφορά σε τυχόν συλλογικές συμβάσεις που διέπουν τους όρους ή και τις συνθήκες εργασίας του εργοδοτούμενου.

Μαζί με τα πιο πάνω πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα πιο κάτω στοιχεία, για τα οποία όμως μπορεί να γίνεται παραπομπή σε αντίστοιχη νομοθεσία ή συλλογική σύμβαση όπου υπάρχει. Τα εν λόγω στοιχεία είναι:

– η διάρκεια της άδειας με απολαβές, που δικαιούται ο εργοδοτούμενος, καθώς και ο τρόπος και χρόνος χορήγησης της,

– η προειδοποίηση που πρέπει να τηρούν ο εργοδότης και ο εργοδοτούμενος σε περίπτωση τερματισμού της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας με καταγγελία,

– όλες οι αποδοχές που δικαιούνται ο εργοδοτούμενος και η περιοδικότητα καταβολής της αμοιβής του, η διάρκεια της κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησής του.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

17. Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας γενικών καταστημάτων; (θερινή, χειμερινή, χριστουγεννιάτικη και πασχαλινή περίοδος)Το ωράριο λειτουργίας των γενικών καταστημάτων έχει ως εξής:

α) Ώρες Ανοίγματος:

Μετά τις 5:00 π.μ.

β) Ώρες Κλεισίματος:

(Ι) Χειμερινό Ωράριο Εργασίας

· Έναρξη Χειμερινής Περιόδου: 1 Νοεμβρίου

· Λήξη Χειμερινής Περιόδου: 31 Μαρτίου

· Ώρες Κλεισίματος: o Δευτέρα: 7:30 μ.μ.

o Τρίτη: 7:30 μ.μ.

o Τετάρτη: 3:00 μ.μ.

o Πέμπτη: 7:30 μ.μ.

o Παρασκευή: 7:30 μ.μ.

o Σάββατο: 7:00 μ.μ.

o Κυριακή: Κλειστά(ΙΙ) Θερινό Ωράριο Εργασίας

· Έναρξη Χειμερινής Περιόδου: 1 Απριλίου

· Λήξη Χειμερινής Περιόδου: 31 Οκτωβρίου

· Ώρες Κλεισίματος:

o Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00 μ.μ.

o Τρίτη: 8:00 μ.μ.

o Τετάρτη: 3:00 μ.μ.

o Πέμπτη: 8:00 μ.μ.

o Παρασκευή: 8:00 μ.μ.

o Σάββατο: 7:30 μ.μ.

o Κυριακή: Κλειστά(ΙΙΙ) Χριστουγεννιάτικο Ωράριο Εργασίας

· Έναρξη Χριστουγεννιάτικης Περιόδου: 1 Δεκεμβρίου

· Λήξη Χειμερινής Περιόδου: 31 Δεκεμβρίου

· Ώρες Κλεισίματος:

o Δευτέρα-Κυριακή: 8:00 μ.μ.

o Παραμονή Χριστουγέννων (24/12): 6:00 μ.μ.

o Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12): 6:00 μ.μ.(IV) Πασχαλινό Ωράριο Εργασίας

· Διάρκεια Περιόδου: Οι 10 μέρες πριν την ημέρα του Πάσχα

· Ώρες Κλεισίματος:

o Δευτέρα-Κυριακή: 8:00 μ.μ.

o Μεγάλη Παρασκευή: 6:00 μ.μ.

o Μεγάλο Σάββατο: 6:00 μ.μ.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

18. Ποιος είναι ο υπάλληλος καταστήματος;Υπάλληλος καταστήματος θεωρείται οποιοσδήποτε εργαζόμενος εργοδοτείται σε κατάστημα ή σε σχέση με κατάστημα. Συγκεκριμένα, οι όροι απασχόλησης που καθορίζονται στο Νόμο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους αφορούν οποιοδήποτε εργαζόμενο που εργοδοτείται σε κατάστημα ή σε σχέση με το κατάστημα ανεξάρτητα αν είναι πωλητής, στοιβαδόρος, καθαριστής σε κάποιο άλλο επάγγελμα. Οι συγκεκριμένοι όροι εφαρμόζονται επίσης ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται το κατάστημα καθώς και από το αν χαρακτηρίζεται ως γενικό ή ειδικό κατάστημα.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

19. Τι είναι η Γονική Άδεια και πόση δικαιούται ο εργοδοτούμενος;Γονική Άδεια είναι άδεια άνευ απολαβών που παρέχεται σε κάθε γονέα εργοδοτούμενο, μητέρα και πατέρα, για σκοπούς φροντίδας και ανατροφής παιδιού και η διάρκεια της μπορεί να φθάσει έως και 13 εβδομάδες.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

20. Είμαι έγκυος εργαζόμενη. Υπάρχει κάποια νομοθεσία που να με προστατεύει;Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος προστατεύει την έγκυο εργαζόμενη από απόλυση από τη στιγμή που θα γνωστοποιήσει γραπτώς στον εργοδότη την εγκυμοσύνη της μέχρι και τρεις μήνες μετά το πέρας της άδειας μητρότητας. Στα πλαίσια του χρονικού διαστήματος της προστασίας ο εργοδότης δεν μπορεί να απολύσει ή να δώσει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης στην μισθωτή. Επιπρόσθετα, με την επάνοδο της η μισθωτή στην εργασία δικαιούται σε 1 ώρα διευκόλυνση την ημέρα (είτε να διακόπτει την εργασία της για μια ώρα, είτε να προσέρχεται αργότερα κατά μία ώρα, είτε να αποχωρεί νωρίτερα κατά μία ώρα), μέχρι το παιδί να γίνει 9 μηνών.

Για πλήρη ενημέρωση σε σχέση με όλα τα θέματα που αφορούν στην προώθηση της ισότητας στην εργασία και τη μη διάκριση λόγω εγκυμοσύνης, επισκεφτείτε την πιο κάτω ιστοσελίδα και επιλέξετε τον Οδηγό με τίτλο «Εγκυμοσύνη και Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση»:

Εγκυμοσύνη και Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

21. Τι είναι η Άδεια για λόγους Ανωτέρας Βίας και πόση δικαιούται ο εργοδοτούμενος;Άδεια για Λόγους Ανωτέρας Βίας είναι άδεια άνευ απολαβών διάρκειας 7 ημερών το χρόνο που δικαιούται να λαμβάνει ο εργοδοτούμενος για λόγους που συνδέονται με επείγοντες οικογενειακούς λόγους και οι οποίοι αφορούν ασθένεια ή ατύχημα εξαρτωμένων μελών της οικογένειάς του και καθιστούν απαραίτητη την άμεση παρουσία του. Εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας είναι το παιδί, ο σύζυγος, ο γονέας, η αδελφή, ο παππούς και η γιαγιά.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

22. Ποιες είναι οι αργίες που δικαιούνται οι εργοδοτούμενοι;Οι αργίες ρυθμίζονται με συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και εργοδοτουμένων ή μέσω συλλογικών συμβάσεων με εξαίρεση τους εργοδοτούμενους στα καταστήματα και στα κέντρα αναψυχής όπου υπάρχουν ειδικοί νόμοι.

Εργοδοτούμενοι σε καταστήματα δικαιούνται τις πιο κάτω αργίες:

1η Ιανουαρίου

1η Απριλίου

1η Οκτωβρίου

2η Ιανουαρίου

Δευτέρα του Πάσχα

28η Οκτωβρίου

6η Ιανουαρίου

1η Μαΐου

25η Δεκεμβρίου

Καθαρά Δευτέρα

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 26η Δεκεμβρίου

25η Μαρτίου

15η Αυγούστου

Εργοδοτούμενοι σε κέντρα αναψυχής δικαιούνται τις πιο κάτω αργίες:

1η Ιανουαρίου

Μεγάλη Παρασκευή

15η Αυγούστου

6η Ιανουαρίου

Κυριακή του Πάσχα

1η Οκτωβρίου

Καθαρά Δευτέρα

Δευτέρα του Πάσχα

28η Οκτωβρίου

25η Μαρτίου

1η Μαΐου

25η Δεκεμβρίου

1η Απριλίου

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

26η Δεκεμβρίου


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

23. Ποιες είναι οι κανονικές ώρες εργασίας ;Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας, ο γενικός κανόνας είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εργάζονται πέραν των 48 ωρών την εβδομάδα περιλαμβανομένων και των υπερωριών. Διευκρινίζεται, όμως, ότι σε καμιά περίπτωση οι πρόνοιες της νομοθεσίας αυτής δεν μπορούν να επηρεάσουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προκύπτουν από άλλες ειδικές νομοθεσίες, συμφωνίες ή συλλογικές συμβάσεις.

Επομένως, κατά πόσο κάποιος θα εργαστεί 38 ή 40 ή και περισσότερες ώρες την εβδομάδα είναι θέμα που διέπεται από την ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή τη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών εκτός από τις κατηγορίες επαγγελμάτων που ρυθμίζονται από Νομοθεσία και είναι οι ακόλουθες:

α) Για τους υπαλλήλους καταστημάτων οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας είναι 38 (μέγιστη απασχόληση με τις υπερωρίες 46 ώρες εβδομαδιαίως)

β) Για τους γραφείς, κλητήρες ή γενικά μικροεργοδοτούμενους γραφείων, οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας είναι το μέγιστο 44 εβδομαδιαίως (συμπεριλαμβανομένου των υπερωριών) ή 8 ημερησίως.

γ) Για τους εργοδοτούμενους μεταλλείων και λατομείων οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας είναι το μέγιστο 40 ώρες εβδομαδιαίως (συμπεριλαμβανομένου και των υπερωριών) για εργασία που διεξάγεται υπογείως και 44 ώρες (συμπεριλαμβανομένου των υπερωριών) για εργασία που διεξάγεται στην επιφάνεια.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

24. Ψάχνω για δουλειά, πώς μπορώ να βοηθηθώ;Οι Υπηρεσίες Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα που αναζητούν εργασία, μέσω ενός δικτύου 14 Επαρχιακών και Τοπικών Γραφείων Εργασίας σε ολόκληρη την Κύπρο όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν:

· πληροφόρηση για διαθέσιμες θέσεις εργασίας που τους ενδιαφέρουν σε τοπικό ή παγκύπριο επίπεδο

· πληροφόρηση για ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και ανέλιξης σε διάφορα επαγγέλματα

· πληροφόρηση για τους όρους απασχόλησης και την εργατική νομοθεσία

· εξατομικευμένες υπηρεσίες από σύμβουλους απασχόλησης, οι οποίοι αφιερώνοντας χρόνο, αναλύουν την κατάσταση του ενδιαφερομένου και προτείνουν λύσεις όπως παραπομπή σε προγράμματα κατάρτισης – επανεκπαίδευσης, προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας, σχέδια επιχορηγούμενης απασχόλησης κλπ. Το ατομικό σχέδιο δράσης που καταρτίζεται περιλαμβάνει εισηγήσεις για το πώς να αντεπεξέλθει κανείς σε μια συνέντευξη για εργασία, τον καταρτισμό βιογραφικού σημειώματος και την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα βοηθήσουν ουσιαστικά το άτομο να επιτύχει τους στόχους του: Η εξεύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας, με εύλογο μισθό και η αρμόζουσα εξέλιξη για κάθε άνεργο, αποτελεί πάντοτε μια από τις σημαντικότερες επιδιώξεις του Υπουργείου.

· Πληροφόρηση από σύμβουλους EURES για διαμονή και εργασία σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EURES - Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα)

Επιπλέον, στους ειδικούς Χώρους Αυτοεξυπηρέτησης των γραφείων μας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν οι ίδιοι το διαδίκτυο για να βρουν πληροφορίες, να συντάξουν βιογραφικό σημείωμα, να στείλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για εργασία, να αξιοποιήσουν το Διαδικτυακό Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας του Τμήματος (
Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας) κλπ.

Τέλος, στον ίδιο χώρο υπάρχουν διαθέσιμα προς αξιοποίηση τα εβδομαδιαία ένθετα τοπικών εφημερίδων με κενές θέσεις εργασίας.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

25. Είμαι εργοδότης και θέλω να εργοδοτήσω άτομο με καθεστώς ασύλου. Τι πρέπει να κάνω για να είμαι νόμιμος;Για να εργοδοτήσετε άτομο με καθεστώς ασύλου θα πρέπει να εξασφαλίσετε κατ’αρχήν έγκριση από το Τμήμα Εργασίας και μετά να σφραγίσετε συμβόλαιο εργοδότησης στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας.

Τα άτομα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας ή καθεστώς αιτητή ασύλου μπορούν να εργοδοτηθούν μόνο σε τομείς / επαγγέλματα τα οποία αναφέρονται στα δύο σχετικά Διατάγματα.(περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας
Τμήμα Εργασίας)


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

26. Αναζητώ εργασία. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Διαδίκτυο για αναζήτηση εργασίας;Άτομα που αναζητούν εργασία έχουν τη δυνατότητα μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) του Τμήματος Εργασίας, να αναζητήσουν και να εντοπίσουν κενές θέσεις εργασίας που τα ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα κριτήρια αναζήτησης. Στη συνέχεια θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τους εργοδότες είτε απευθείας είτε μέσω των Γραφείων Εργασίας της ΔΥΑ, ανάλογα με την πληροφόρηση που δίδεται στο πεδίο «Τρόπος Επικοινωνίας».

Ακόμα τα άτομα αυτά θα μπορούν να καταχωρήσουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην «Τράπεζα Βιογραφικών Σημειωμάτων» με την προοπτική να εντοπιστούν από εργοδότες που αναζητούν μέσω της Διαδικτυακής Πύλης κατάλληλο προσωπικό.

Επίσης θα μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES) και να πληροφορηθούν για τις ευκαιρίες απασχόλησης που υπάρχουν στις άλλες χώρες κράτη-μέλη της Ε.Ε.

H εξασφάλιση πρόσβασης στη Διαδικτυακή Πύλη από αιτητές γίνεται πολύ εύκολα μέσω της Πύλης ακολουθώντας τις οδηγίες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή μέσω των Γραφείων Εργασίας.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

27. Είμαι εργοδότης. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Διαδίκτυο για αναζήτηση προσωπικού;Οι εργοδότες μπορούν να αναζητήσουν και να εντοπίσουν κατάλληλο προσωπικό μέσα από την «Τράπεζα Βιογραφικών Σημειωμάτων» η οποία είναι προσβάσιμη από την Διαδικτυακή Πύλη της ΔΥΑ ( www.pescps.dl.mlsi.gov.cy ).

Για την πρόσβαση στην Τράπεζα Βιογραφικών Σημειωμάτων απαιτείται η δημιουργία «λογαριασμού» η οποία γίνεται εύκολα και απλά, ακολουθώντας τις οδηγίες που φαίνονται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

28. Είμαι εργοδότης. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Διαδίκτυο για καταχώρηση κενής θέσης;Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της ΔΥΑ ( www.pescps.dl.mlsi.gov.cy ) τις κενές θέσεις εργασίας που ενδιαφέρονται να πληρώσουν και ταυτόχρονα, αν το επιθυμούν, να τις κοινοποιήσουν στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES), με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλων υποψηφίων από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν επίσης να αναζητήσουν κατάλληλο προσωπικό μέσα από την Τράπεζα Βιογραφικών Σημειωμάτων.

Για την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη της ΔΥΑ για σκοπούς καταχώρησης κενών θέσεων απαιτείται η δημιουργία «λογαριασμού», η οποία γίνεται πολύ εύκολα ακολουθώντας τις οδηγίες που φαίνονται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

29. Ποια μέτρα στήριξης μπορώ να αξιοποιήσω για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ανάπτυξη της επιχείρησής μου;Μπορείτε να αξιοποιήσετε τα πιο κάτω Σχέδια Χορηγιών που διαχειρίζεται το Κέντρο Παραγωγικότητας:

· Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για αντικατάσταση θέσεων εργασίας χαμηλής παραγωγικότητας με θέσεις εργασίας ψηλής παραγωγικότητας

· Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.mlsi.gov.cy/kepa


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

30. Τι είναι το «Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις»;Σκοπός του Σχεδίου είναι η διευκόλυνση οικονομικά αδρανών ατόμων για ένταξη στην απασχόληση με κάποιας ευέλικτης μορφής εργασία (μερική απασχόληση, ελαστικό ωράριο, κ.λπ.). Απευθύνεται δηλαδή σε άτομα που δεν εργάζονται και που έχουν δυσκολία να ενταχθούν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας με το συνηθισμένο τρόπο εργασίας.

Το Σχέδιο παρέχει χορηγία σε επιχειρήσεις/οργανισμούς για να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις και να προσλάβουν σε αυτές άτομα που αναζητούν και έχουν ανάγκη τέτοιων μορφών απασχόλησης. Συγκεκριμένα, το Σχέδιο επιχορηγεί επιχειρήσεις και οργανισμούς με το 65% του εργατικού κόστους των ατόμων που προσλαμβάνονται μέσω του Σχεδίου σε νέες θέσεις εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις, για περίοδο 12 μηνών. Επιχορηγεί επίσης το κόστος μετάβασης των ατόμων αυτών προς και από τον τόπο εργασίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.eveliktes.kepa.mlsi.gov.cy/


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

31. Ποια η αναγνώριση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διεύθυνση και Δημόσια Διοίκηση που προσφέρει το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης;Η Κυπριακή Κυβέρνηση, με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. 28.667 και ημερομηνία 3.6.1987), αποφάσισε όπως, στα Σχέδια Υπηρεσίας θέσεων στα οποία μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων διάρκειας ενός έτους θεωρούνται ως πρόσθετο προσόν, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα που χορηγείται από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης του Κέντρου Παραγωγικότητας θα μπορεί να ικανοποιεί την πρόνοια αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.mlsi.gov.cy/kepa


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

32. Υπάρχουν επιμορφωτικά μαθήματα που μπορώ να παρακολουθήσω από μόνος μου μέσω διαδικτύου;Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Κέντρου Παραγωγικότητας «e-Gnosis» σας προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων στα πιο κάτω θέματα:

1. Βασικές Ηλεκτρονικές Δεξιότητες - βασισμένο στις 7 Ενότητες του ECDL (European Computer Driving License). 2. Η Επιχειρηματική Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και του Διαδικτύου.

3. Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας.

4. Εργαλεία καριέρας για ένα δυνατό βιογραφικό και μια επιτυχημένη συνέντευξη

Το εκπαιδευτικό υλικό, που μπορεί να αξιοποιηθεί σε χώρο και χρόνο που βολεύει, στοχεύει στην πληροφόρηση του πολίτη, του κάθε εργαζομένου και επιχειρηματία για τα σημαντικά πιο πάνω θέματα. Ο συνδυασμός κειμένου, εικόνας, ήχου, προσομοιώσεων και εκπαιδευτικών ταινιών εξασφαλίζουν εύκολη και γρήγορη κατανόηση και αφομοίωση των θεμάτων. Πέραν τούτου, το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης με ασκήσεις και άλλα δοκίμια. Για περισσότερες πληροφορίες:
www.e-gnosis.gov.cy


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

33. Πώς μπορώ να ετοιμάσω το Βιογραφικό μου Σημείωμα (CV) σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα;Το Κέντρο Παραγωγικότητας, ως το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου, διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις με θέμα “Φτιάξε το δικό σου Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα”, διάρκειας 4 ωρών, σε όλες τις πόλεις, ανοικτές προς κάθε ενδιαφερόμενο και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

Στις συναντήσεις, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους Βιογραφικό Σημείωμα Europass με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να μάθουν καλές πρακτικές για μια επιτυχημένη συνέντευξη εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.kepa.gov.cy/europass


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

34. Ποιες ευκαιρίες μου προσφέρονται για Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση;Οι ευκαιρίες που προσφέρει το Κέντρο Παραγωγικότητας, ιδιαίτερα στους νέους, για τεχνική επαγγελματική κατάρτιση είναι:

· Συμμετοχή στο Σύστημα Μαθητείας, το οποίο παρέχει εναλλασσόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Η κατάρτιση παρέχεται στη βιομηχανία 3 φορές τη βδομάδα ενώ η εκπαίδευση 2 φορές τη βδομάδα σε Τεχνικές Σχολές. Η συνολική διάρκεια του Συστήματος Μαθητείας είναι 2 χρόνια. Μετά την επιτυχή συμπλήρωση της εκπαίδευσης / κατάρτισης τους, οι μαθητευόμενοι παίρνουν το Πιστοποιητικό Συμπλήρωσης Μαθητείας, το οποίο αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση και από την βιομηχανία.

· Συμμετοχή στα Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης σε διάφορες ειδικότητες που οργανώνονται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα.

· Συμμετοχή στα Προγράμματα Κατάρτισης, τα οποία οργανώνονται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, από προσοντούχους εκπαιδευτές σε αρκετές ειδικότητες, όπως Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις, Μηχανουργία, Συγκολλήσεις, Υδραυλικές Εγκαταστάσεις, Θερμοϋδραυλική, Οικοδομική, Ξυλουργική και Επιπλοποιία, Μηχανική Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολογία, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.mlsi.gov.cy/kepa


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

35. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ);Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι ένα από τα διαθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχο έχουν την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Το ΕΚΤ είναι το κύριο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της αγοράς εργασίας. Συνδράμει ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών που αφορούν στην κατάρτιση και απασχόληση των Ευρωπαίων πολιτών σε όλη την Ευρωπαϊκή επικράτεια. Ειδικότερα, το ΕΚΤ συμβάλλει στις δράσεις που υλοποιούνται κατ’ εφαρμογήν της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση.

Η Στρατηγική και ο Προϋπολογισμός του ΕΚΤ είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης και αποφάσεων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη βάση αυτή, σχεδιάζονται επταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα από τα κράτη – μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα καθορίζουν τις προτεραιότητες για παρέμβαση του ΕΚΤ και υλοποιούνται από οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Αναλυτικότερα, στους οργανισμούς αυτούς συμπεριλαμβάνονται εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) καθώς και κοινωνικοί εταίροι


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

36. Ποια είναι τα Σχέδια Παροχών προς τα Άτομα με Αναπηρίες που παρέχονται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες;Το Τμήμα εφαρμόζει τα πιο κάτω σχέδια κοινωνικών παροχών:

· Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας

· Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα

· Επίδομα Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα

· Χορηγία Τυφλών

· Επίδομα Διακίνησης

· Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Απόκτηση Αναπηρικού Αυτοκινήτου

· Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για την Προμήθεια Τροχοκαθισμάτων

· Σχέδιο Παροχής Τροχοκαθισμάτων με Δανεισμό

. Έκδοση Κάρτας Στάθμευσης

. Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας στα Άτομα με Αναπηρίες για την Προμήθεια Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και Άλλων Βοηθημάτων

. Σχέδιο Παροχής Τεχνικών Μέσων με Δανεισμό

. Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες

. Σχέδιο Επιχορήγησης των Οργανώσεων των Ατόμων με Αναπηρίες

. Σχέδιο Επιχορήγησης Κοινωνικών Συνοδών για ενήλικα άτομα με πολύ σοβαρές αναπηρίες

. Έκτακτη Βοήθεια μέσω του Ταμείου του Λαχείου Προνοίας

Επιπλέον, εφαρμόζει τα πιο κάτω Σχέδια Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης:

. Σχέδιο Απασχόλησης με Στήριξη

. Σχέδιο για δημιουργία και λειτουργία μικρών μονάδων για σκοπούς αυτοεργοδότησης ατόμων με αναπηρίες

. Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

37. Με βάση τον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, τι ποσοστό των προσλήψεων θα αναλογεί σε άτομα με αναπηρίες;10% των θέσεων που κάθε φορά θα πληρώνει ένα διορίζον όργανο θα αναλογεί σε άτομα με αναπηρίες, νοουμένου ότι υπάρχουν υποψήφιοι άτομα με αναπηρίες που ικανοποιούν συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια που καθορίζει ο Νόμος.

Η Κύπρος έχει υιοθετήσει το ψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν το θεσμό της ποσόστωσης. Με τη στρογγυλοποίηση που προβλέπει ο Νόμος για δεκαδικούς αριθμούς που τυχόν προκύπτουν κατά τον υπολογισμό του 10%, ουσιαστικά ο Νόμος θα εφαρμόζεται όπου υπάρχουν 5 υπό πλήρωση θέσεις (κι όχι 10).

Στις περιπτώσεις που οι υπό πλήρωση θέσεις είναι λιγότερες από 5, τότε θα μπορεί να λαμβάνεται υπόψη και να προστίθεται ο αριθμός των αντίστοιχων θέσεων που πληρώθηκαν κατά το προηγούμενο έτος και για τις οποίες δεν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Νόμου.

Περισσότερες λεπομέρειες :

Συνήθεις Ερωτήσεις όσον αφορά το Νόμο


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

38. Ποια Προγράμματα Σπουδών προσφέρει το ΑΞΙΚ; Ποια η χρονική τους διάρκεια;Το ΑΞΙΚ προσφέρει δύο προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος ως ακολούθως:

α) Διετές πρόγραμμα Λειτουργίας Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Μονάδων
(Γλώσσα διδασκαλίας Αγγλική/Ελληνική)

β) Τριετές πρόγραμμα Μαγειρικών Τεχνών
(Γλώσσα διδασκαλίας Αγγλική/Ελληνική).


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

39. Ποια είναι η υφιστάμενη πολιτική αναφορικά με την απασχόληση αλλοδαπών (μη Ευρωπαίων) στην Κυπριακή Δημοκρατία;Η υφιστάμενη πολιτική σχετικά με την απασχόληση αλλοδαπών στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι η εξής:

1. Άδειες εργασίας παραχωρούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένη εργασία, νοουμένου ότι δεν υπάρχουν Κύπριοι ή Ευρωπαίοι πολίτες διαθέσιμοι και καταλλήλως προσοντούχοι για πλήρωση της συγκεκριμένης κενής θέσης. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες για εξεύρεση εργοδότη πρέπει να γίνουν ενώ οι αλλοδαποί βρίσκονται εκτός Κύπρου.

2. Οι αλλοδαποί οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στην Κύπρο πρέπει να καταβάλουν προσωπικές προσπάθειες για εξεύρεση εργοδότη, ο οποίος θα προσκομίσει σχετική αίτηση στον Διευθυντή Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης - Υπουργείο Εσωτερικών Λευκωσία που είναι η αρμόδια Υπηρεσία για έκδοση αδειών εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει συμβουλευτικό ρόλο αναφορικά με τη κατάσταση στην αγορά εργασίας και την τήρηση από το συγκεκριμένο εργοδότη των Κριτηρίων για απασχόληση αλλοδαπών.

3. Η πρόσληψη προσωπικού γίνεται απευθείας από τους εργοδότες ή μέσω μεσαζόντων γι’αυτό συμβουλεύεσθε όπως κάνετε τις δικές σας προσωπικές επαφές με ενδιαφερόμενους εργοδότες ή οργανώσεις εργοδοτών.


Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας