Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή" 2007-2013Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) στοχεύει στην ανάπτυξη και προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της προώθησης της δια βίου μάθησης. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω του εκσυγχρονισμού και της προσαρμογής της λειτουργίας των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς και του παραγωγικού/οικονομικού περιβάλλοντος και μέσω της αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας του δημόσιου τομέα και των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Το Πρόγραμμα στοχεύει ακόμα στη διεύρυνση της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής συνοχής, με επιμέρους στόχους την αύξηση του εργατικού δυναμικού και την απασχόληση των γυναικών και των νέων, τη διεύρυνση και αναβάθμιση της λειτουργίας των θεσμών της αγοράς εργασίας και την αύξηση των οικονομικά ενεργών και απασχολούμενων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναμένεται να υλοποιηθούν συγκεκριμένα Έργα και Σχέδια Χορηγιών, με συνολικό προϋπολογισμό (συμπεριλαμβανομένης και της κρατικής χορηγίας) που φτάνει στα €149.711.443.

Τα Έργα και τα Σχέδια Χορηγιών εντάσσονται κάτω από τρεις άξονες:

· Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα

· Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή.

· Τεχνική Βοήθεια

Ο πρώτος άξονας συγχρηματοδοτείται με ποσοστό 85% και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα €95.815.324, ενώ ο δεύτερος συγχρηματοδοτείται με ποσοστό 70% και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα €49.898.813. Ο τρίτος άξονας, που αφορά την Τεχνική Υποστήριξη, συγχρηματοδοτείται με ποσοστό 85% και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα €3.997.306.


Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.structuralfunds.org.cy
Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ευρωεκλογές 2019