Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν δυνάμει νομοθεσίας


Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια
Συστάθηκε το 1996 με βάση τον Περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο 47(Ι)/94 και 119(Ι)/2000.

Όροι Εντολής:

(i) να παρακολουθεί το πρόβλημα της βίας στην οικογένεια στην Κύπρο

(ii) να προβαίνει στην ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού και των επαγγελματιών

(iii) να προωθεί επιστημονικές έρευνες σχετικά με τη βία στην οικογένεια

(iv) να προωθεί τις υπηρεσίες για αντιμετώπιση όλων των πτυχών του προβλήματος της βίας στην οικογένεια

(v) να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των σχετικών υπηρεσιών που λειτουργούν, καθώς και την εφαρμογή και τήρηση της σχετικής Νομοθεσίας.

Μέλη:

(i) Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

(ii) Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

(iii) Υπουργείο Υγείας

(iv) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

(v) Νομική Υπηρεσία

(vi) Αστυνομία

(vii) Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια

(viii)Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού

(ix) Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου

(x) Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας

(xi) Παγκύπριος Σύνδεσμος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου


Έντυπα / Αιτήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ