Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ευρωπαϊκό Δίκτυο με θέμα τη Νεανική ΑπασχολησιμότηταΤο Ευρωπαϊκό Δίκτυο με θέμα τη Νεανική Απασχολησιμότητα έχει ως στόχους τη δικτύωση αρμοδίων εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων, την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και καινοτόμων προσεγγίσεων για τα θέματα που αφορούν την απασχόληση των νέων, τη διάχυση καλών πρακτικών και τη διατύπωση προτάσεων όσον αφορά εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές στο πεδίο της απασχόλησης των νέων.

Το Δίκτυο δομείται σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη Συντονιστική Επιτροπή, τις Ομάδες εργασίας, και τη Γραμματεία. Μέσα στο πλαίσιο του Δικτύου δημιουργήθηκαν τρείς ομάδες εργασίας στα θεματικά πεδία που αφορούν την κινητικότητα, την επιχειρηματικότητα, και την εκπαίδευση και επαγγελματική συμβουλευτική. Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το Σεπτέμβριο του 2009. Το Δεκέμβριο του 2009 ετοιμάστηκαν προκηρύξεις για την αγορά υπηρεσιών των επικεφαλής εμπειρογνωμόνων στις ομάδες εργασίας. Οι εργασίες του δικτύου αναμένεται να ολοκληρωθούν το Δεκέμβριο του 2011.


Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.youthemploymentnet.euΈντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ευρωεκλογές 2019