Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ευρωπαϊκό Δίκτυο με θέμα τη Νεανική ΑπασχολησιμότηταΤο Ευρωπαϊκό Δίκτυο με θέμα τη Νεανική Απασχολησιμότητα έχει ως στόχους τη δικτύωση αρμοδίων εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων, την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και καινοτόμων προσεγγίσεων για τα θέματα που αφορούν την απασχόληση των νέων, τη διάχυση καλών πρακτικών και τη διατύπωση προτάσεων όσον αφορά εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές στο πεδίο της απασχόλησης των νέων.

Το Δίκτυο δομείται σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη Συντονιστική Επιτροπή, τις Ομάδες εργασίας, και τη Γραμματεία. Μέσα στο πλαίσιο του Δικτύου δημιουργήθηκαν τρείς ομάδες εργασίας στα θεματικά πεδία που αφορούν την κινητικότητα, την επιχειρηματικότητα, και την εκπαίδευση και επαγγελματική συμβουλευτική. Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το Σεπτέμβριο του 2009. Το Δεκέμβριο του 2009 ετοιμάστηκαν προκηρύξεις για την αγορά υπηρεσιών των επικεφαλής εμπειρογνωμόνων στις ομάδες εργασίας. Οι εργασίες του δικτύου αναμένεται να ολοκληρωθούν το Δεκέμβριο του 2011.


Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.youthemploymentnet.euΈντυπα / Αιτήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ