Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές των οποίων προεδρεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Ανώτατο Σώμα Πολιτικής για θέματα Ηλικιωμένων
Το Σώμα συστάθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 52.59, ημερομηνίας 26/10/2000, με όρους εντολής τη διαμόρφωση σφαιρικής πολιτικής και το συντονισμό των υπηρεσιών και προγραμμάτων που αφορούν τους ηλικιωμένους, καθώς και την παρακολούθηση της πορείας της υλοποίησης της πολιτικής και άλλων θεμάτων που αφορούν τα άτομα αυτά.

Η σύνθεση του Συμβουλίου είναι η πιο κάτω:

(i) Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(ii) Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπός του

(iii) Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπός του

(iv) Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπός του

(v) Γενικός Διευθυντής Γραφείου Προγραμματισμού ή εκπρόσωπός του

Σημείωση:
Το Σώμα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 55.478, ημερομηνίας 24/4/2002 διευρύνθηκε με τη συμπερίληψη και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή εκπροσώπου του


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2018

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ