Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Δημόσιες Διαβουλεύσεις Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Δημοτικά Τέλη - 12/06/2020


ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΤΕΛΗ


1. Δημοτικά και άλλα παρόμοια τέλη:

Δύναται να καταβάλλονται εν όλω ή εν μέρει σε δικαιούχο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος τα εξής:

1. Το τέλος που χρεώνεται από και καταβάλλεται σε Συμβούλιο Αποχετεύσεως επί της αξίας της ιδιόκτητης κατοικίας του δικαιούχου για σκοπούς απόσβεσης του κόστους κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος.

2. Το τέλος αποκομιδής σκυβάλων που χρεώνεται και καταβάλλεται από Αρχή τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφορικά με την κατοικία του δικαιούχου.

3. Το δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας που χρεώνεται και καταβάλλεται από Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφορικά με την ιδιόκτητη κατοικία του δικαιούχου.

2. Προϋποθέσεις και τρόπος καταβολής

Για να εξεταστεί η αίτηση σας πρέπει να υποβληθεί η αίτηση ΕΕΕ13.v2 – «Αίτηση για κάλυψη Δημοτικών ή άλλων παρόμοιων τελών στο πλαίσιο των περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων»

Τα τέλη καταβάλλονται εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει απόδειξη πληρωμής του τέλους μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους που ακολουθεί το έτος για το οποίο το τέλος καταβάλλεται.

Για παράδειγμα, τέλη τα οποία καταβλήθηκαν για το έτος 2019, μπορούν να υποβληθούν στην Υπηρεσία μέχρι τις 30/06/2020.

Αιτήματα που δεν υποβάλλονται εντός της τεθείσας προθεσμίας δεν εξετάζονται.

Σε περίπτωση που το ποσό είναι αδικαιολόγητα ψηλό που διεκδικεί ο δικαιούχος σε σχέση με τις συνήθεις χρεώσεις που επιβάλλει η οικεία Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Συμβούλιο Αποχετεύσεως για την κατηγορία στην οποία εμπίπτει ο δικαιούχος, θα γίνεται εξέταση με την Αρχή ή το Συμβούλιο και θα καταβάλλεται το ποσό που ο δικαιούχος θα έπρεπε να πληρώσει αν εφαρμοζόταν οποιαδήποτε έκπτωση που θα μπορούσε να διεκδικήσει από την αρχή ή το Συμβούλιο.

Εάν δικαιούχος συγκατοικεί με πρόσωπα που δεν είναι δικαιούχοι, τότε καταβάλλεται στον δικαιούχο ποσό το οποίο αναλογεί στις δικές του υποχρεώσεις.

3. Διαθέσιμα έντυπα και υποβολή αιτήματος
Τα έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.), στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.), στα επαρχιακά και τοπικά γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (YKE) καθώς επίσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy.
Όλα τα έντυπα αίτησης δύνανται να υποβάλλονται σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.), στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.), στα επαρχιακά και τοπικά γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (YKE) καθώς και να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) στη διεύθυνση Θεμιστοκλή Δέρβη 46, MEDCON Tower, 1066, Λευκωσία.
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς στο κέντρο τηλε-εξυπηρέτησης του Δημοσίου στον αριθμό 1434.


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Υ.Δ.Ε.Π)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

12/06/2020Σχετικά Αρχεία:
 ανακοίνωση Δημοτικά τέλη.docx

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

Κορωνοϊός

Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Cyprus Flight Pass

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Like us on Facebook

ILO

Ασφαλές Διαδίκτυο

eProcurement