Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αγορά Κτηρίων στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για σκοπούς Λειτουργίας Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την αγορά πέντε (5) κτηρίων για χρήση τους ως κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πώληση ενός ή περισσοτέρων κτηρίων. Η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 30.9.2022.

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για 5 κτήρια.pdf
Προκήρυξη αγοράς κτηρίων.pdf
Δήλωση Ενδιαφέροντος και Πίνακας Ελέγχου.docx

Λειτουργία Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ