Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν με βάση διοικητικές διευθετήσεις


Επιτροπή για την Οικογένεια
Συστάθηκε το 1997 με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 47.094 ημερομηνίας 17/12/97.

Όροι Εντολής:


Η μελέτη των θεμάτων που αφορούν την Κυπριακή οικογένεια, η αξιοποίηση των πορισμάτων της Εθνικής Επιτροπής για το Διεθνές Έτος Οικογένειας και η υποβολή εισηγήσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για μέτρα κοινωνικής και οικογενειακής πολιτικής.


Μέλη:


Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι πιο κάτω Υπηρεσίες:


(i) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


(ii) Υπουργείο Οικονομικών


(iii) Υπουργείο Υγείας


(iv) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού


(v) Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης


(vi) Γραφείο Προγραμματισμού


(vii) Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας


(viii)Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια


(ix) Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων


(x) Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας


(xi) Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού


(xii)Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ηλικιωμένων


(xiii)Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού


(xiv)Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Μέσης Παιδείας


(xv) Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης


(xvi)2 αριστείνδην μέλη


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2018

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ