Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για το Ευρωπαικό Έτος 2011Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 7/7/2010, η Μονάδα ΕΚΤ έχει οριστεί ως ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για το Ευρωπαϊκό Έτος 2011, για τον Εθελοντισμό. Οι στόχοι του Έτους 2011, σύμφωνα με Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2010/37/ΕΚ-27.11.2009] συνίστανται στη δημιουργία περιβάλλοντος κατάλληλου για τον εθελοντισμό στην ΕΕ, στην ενίσχυση των διοργανωτών εθελοντικών δραστηριοτήτων για βελτίωση της ποιότητας των εθελοντικών δραστηριοτήτων, στην αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων και στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού.
Για την εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος, η Μονάδα ΕΚΤ, ως ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας, έχει ως αρμοδιότητα τη διαβούλευση και στενή συνεργασία με ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των Οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.eyvolunteering.euΈντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ευρωεκλογές 2019