Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές των οποίων προεδρεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συντονιστικό Σώμα Ηλικιωμένων
Με σχετική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συστάθηκε του Συντονιστικό Σώμα Ηλικιωμένων στις 22.11.1995, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. 43.333.

Όροι εντολής:

(i) Η διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης στο ηλικιωμένο άτομα

(ii) Η διασφάλιση των μέσων για επίτευξη της κοινωνικής λειτουργικότητας των ηλικιωμένων ατόμων.

(iii) Η εξασφάλιση της συμμετοχής των ηλικιωμένων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα για θέματα που τους αφορούν.

(iv) Η μελέτη τρόπων εύκολης πρόσβασης και εξυπηρέτησης των ηλικιωμένων ατόμων από τις υπάρχουσες Υπηρεσίες

(v) Γενικά η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ηλικιωμένων.

Στο Συντονιστικό Σώμα Ηλικιωμένων μετέχουν οι ακόλουθες Υπηρεσίες και Οργανισμοί:

(i) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(ii) Υπουργείο Υγείας

(iii) Υπουργείο Οικονομικών

(iv) Γραφείο Προγραμματισμού

(v) Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

(vi) Σ.Ε.Κ.

(vii) Π.Ε.Ο.

(viii)Ο.Ε.Β.

(ix) Κ.Ε.Β.Ε.

(x) Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Ευημερίας Ηλικιωμένων

(xi) Κλάδος Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης