Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές των οποίων προεδρεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα
Όροι Εντολής του Σώματος:

(i) συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:


· πάνω σε όλα τα εργατικά ζητήματα και την προαγωγή της εργατικής ειρήνης


· πάνω σε ζητήματα που εργοδότες και εργαζόμενοι έχουν κοινό ενδιαφέρον


· πάνω σε τρόπους και μέσα ενθαρρύνσεως τακτικής μελέτης, από μέρους τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων, πάνω σε όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο και ευμάρεια της βιομηχανίας.


(ii) υποβάλλει συστάσεις και εισηγήσεις πάνω σε εργατική νομοθεσία.Μέλη:


(i) ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή αντιπρόσωπος του, σαν Πρόεδρος


(ii) τρεις αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου


(iii) τρείς αντιπρόσωποι του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου


(iv) τρείς αντιπρόσωποι της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας


(v) τρείς αντιπρόσωποι της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου


(vi) ένας αντιπρόσωπος της Δημοκρατικής Εργατικής Ομοσπονδίας ΚύπρουΣτις συνεδρίες του Σώματος μπορούν να παρίστανται σαν παρακαθήμενοι εκπρόσωποι της Παγκυπρίου Ομοσπονδίας Ανεξαρτήτων Συντεχνιών, της Παγκυπρίου Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων


Οι θέσεις των Αντιπροσώπων του Συνδέσμου Τούρκων Εργοδοτών και Τουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Συνομοσπονδίας Τουρκικών Συντεχνιών παρεμένουν κενές


Σημείωση:


Το άρθρο 2(3) του περί Ωρών Εργασίας Νόμου, Κεφ. 182, προνοεί την ίδρυση από τον κυβερνήτη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Δεν έχει όμως ζητηθεί και εκχωρηθεί δυνάμει του Νόμου 23 του 1962 η εξουσία αυτή στον Υπουργό Εργασίας και γι’ αυτό το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα κάτω από την αυστηρή έννοια του Νόμου πρέπει να θεωρείται ότι λειτουργεί με βάση διοικητικές διευθετήσεις.


Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

Κορωνοϊός

Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Cyprus Flight Pass

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Like us on Facebook

ILO

Ασφαλές Διαδίκτυο

eProcurement