Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Οργανισμοί κάτω από την Εποπτεία του Υπουργείου Νομοθεσία Οικογένεια και Παιδί/Υιοθεσίες

Νομοθεσία


Οικογένεια και Παιδί/Υιοθεσίες


Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμοι του 1990 έως 1998- Ν.216/1990 Ν.60(Ι)/1995 Ν.30(Ι)/1997 Ν.60(Ι)/1997 Ν. 21(Ι)/1998 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Νόμος Ν.190(Ι)2002 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Ν.203(Ι)/2004 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Παιδίων Νόμος Κεφ.352 του 1956 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Παιδίων (Τροποποιητικός) Νόμος Ν.83(Ι)/1999 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Παιδίων (Τροποποιητικός) Νόμος Ν.143(Ι) 2002 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Το περί Παιδίων (Παιδοκομικοί Σταθμοί) Διάταγμα Κ.Δ.Π.217/1993 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Το περί Παιδίων (Παιδοκομικοί Σταθμοί) (Τροποποιητικό) Διάταγμα Κ.Δ.Π. 213/1994 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία) Νόμος Ν.119(Ι)/2000 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμος Ν.3(Ι)/2000 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Κηδεμονίας και Άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Νόμος Ν.46(Ι)/1996 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Υιοθεσίας Νόμος Ν.19(Ι)/1995 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Νόμος Ν.187/1991 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί της Υφ’ Όρον Αναστολής της Εκτελέσεως Ποινής Φυλακίσεως εις Ωρισμένας Περιπτώσεις Νόμος Ν.95/1972 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος N.165(I)/2002 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί της Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος Ν.5(ΙΙΙ)/2000
Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία των Παιδιών και για την Συνεργασία αναφορικά Διακρατική Υιοθεσία (Κυρωτικός) Νόμος Ν.26(ΙΙΙ)/1994 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

Κορωνοϊός

Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Cyprus Flight Pass

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Like us on Facebook

ILO

Ασφαλές Διαδίκτυο

eProcurement