Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Οργανισμοί κάτω από την Εποπτεία του Υπουργείου Νομοθεσία Οικογένεια και Παιδί/Υιοθεσίες

Νομοθεσία


Οικογένεια και Παιδί/Υιοθεσίες


Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμοι του 1990 έως 1998- Ν.216/1990 Ν.60(Ι)/1995 Ν.30(Ι)/1997 Ν.60(Ι)/1997 Ν. 21(Ι)/1998 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Νόμος Ν.190(Ι)2002 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Ν.203(Ι)/2004 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Παιδίων Νόμος Κεφ.352 του 1956 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Παιδίων (Τροποποιητικός) Νόμος Ν.83(Ι)/1999 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Παιδίων (Τροποποιητικός) Νόμος Ν.143(Ι) 2002 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Το περί Παιδίων (Παιδοκομικοί Σταθμοί) Διάταγμα Κ.Δ.Π.217/1993 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Το περί Παιδίων (Παιδοκομικοί Σταθμοί) (Τροποποιητικό) Διάταγμα Κ.Δ.Π. 213/1994 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία) Νόμος Ν.119(Ι)/2000 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμος Ν.3(Ι)/2000 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Κηδεμονίας και Άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Νόμος Ν.46(Ι)/1996 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Υιοθεσίας Νόμος Ν.19(Ι)/1995 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Νόμος Ν.187/1991 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί της Υφ’ Όρον Αναστολής της Εκτελέσεως Ποινής Φυλακίσεως εις Ωρισμένας Περιπτώσεις Νόμος Ν.95/1972 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος N.165(I)/2002 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί της Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος Ν.5(ΙΙΙ)/2000
Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία των Παιδιών και για την Συνεργασία αναφορικά Διακρατική Υιοθεσία (Κυρωτικός) Νόμος Ν.26(ΙΙΙ)/1994 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2018

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ