Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Οργανισμοί κάτω από την Εποπτεία του Υπουργείου Νομοθεσία Οικογένεια και Παιδί/Υιοθεσίες

Νομοθεσία


Οικογένεια και Παιδί/Υιοθεσίες


Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμοι του 1990 έως 1998- Ν.216/1990 Ν.60(Ι)/1995 Ν.30(Ι)/1997 Ν.60(Ι)/1997 Ν. 21(Ι)/1998 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Νόμος Ν.190(Ι)2002 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Ν.203(Ι)/2004 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Παιδίων Νόμος Κεφ.352 του 1956 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Παιδίων (Τροποποιητικός) Νόμος Ν.83(Ι)/1999 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Παιδίων (Τροποποιητικός) Νόμος Ν.143(Ι) 2002 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Το περί Παιδίων (Παιδοκομικοί Σταθμοί) Διάταγμα Κ.Δ.Π.217/1993 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Το περί Παιδίων (Παιδοκομικοί Σταθμοί) (Τροποποιητικό) Διάταγμα Κ.Δ.Π. 213/1994 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία) Νόμος Ν.119(Ι)/2000 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμος Ν.3(Ι)/2000 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Κηδεμονίας και Άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Νόμος Ν.46(Ι)/1996 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Υιοθεσίας Νόμος Ν.19(Ι)/1995 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Νόμος Ν.187/1991 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί της Υφ’ Όρον Αναστολής της Εκτελέσεως Ποινής Φυλακίσεως εις Ωρισμένας Περιπτώσεις Νόμος Ν.95/1972 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος N.165(I)/2002 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
Ο περί της Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος Ν.5(ΙΙΙ)/2000
Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία των Παιδιών και για την Συνεργασία αναφορικά Διακρατική Υιοθεσία (Κυρωτικός) Νόμος Ν.26(ΙΙΙ)/1994 (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2018

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ