Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Δημόσιες Διαβουλεύσεις Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ - 12/07/2019 02:36:42 μμ


Το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, και σε συνεχή συνεννόηση/διαβούλευση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με στόχο: α) την προστασία της πρώτης κατοικίας και β) την άμβλυνση του προβλήματος των μη-εξυπηρετούμενων δανείων που υπάρχουν στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.

Το τελικό κείμενο του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26/6/2019. Η Προκήρυξη του Σχεδίου έγινε στις 12/7/2019 με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Το Σχέδιο αφορά Πιστωτικές Διευκολύνσεις (Δάνεια) που ήταν κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 Μη Εξυπηρετούμενες Πιστωτικές Διευκολύνσεις κατά την έννοια του ορισμού που δίνεται στο Σχέδιο.

Στο Σχέδιο έχουν Δικαίωμα να συμμετάσχουν Αιτητές που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2.1.2 του Σχεδίου και νοουμένου ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2.1.3 του Σχεδίου.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου την 1/11/2018 τη Διαχείριση του Σχεδίου ανέλαβε το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το έντυπο της Αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με Διάταγμα της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 5 Ιουλίου 2019.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στις τράπεζες ή στις Εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Συνοπτική παρουσίαση του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ σε μορφή PowerPoint στα Ελληνικά και Αγγλικά ) θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.Σχετικά Αρχεία:
ocx ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑ final .docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΣΤΙΑ-Έντυπο-Αίτησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγός Συμπλήρωσης Έντυπου Αίτησης_2019-08-30.pdf

Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Like us on Facebook

ILO

Ασφαλές Διαδίκτυο

Cyprus Portal

eProcurement

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ