Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Δημόσιες Διαβουλεύσεις Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ - 12/07/2019 02:36:42 μμ


Το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, και σε συνεχή συνεννόηση/διαβούλευση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με στόχο: α) την προστασία της πρώτης κατοικίας και β) την άμβλυνση του προβλήματος των μη-εξυπηρετούμενων δανείων που υπάρχουν στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.

Το τελικό κείμενο του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26/6/2019. Η Προκήρυξη του Σχεδίου έγινε στις 12/7/2019 με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Το Σχέδιο αφορά Πιστωτικές Διευκολύνσεις (Δάνεια) που ήταν κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 Μη Εξυπηρετούμενες Πιστωτικές Διευκολύνσεις κατά την έννοια του ορισμού που δίνεται στο Σχέδιο.

Στο Σχέδιο έχουν Δικαίωμα να συμμετάσχουν Αιτητές που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2.1.2 του Σχεδίου και νοουμένου ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2.1.3 του Σχεδίου.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου την 1/11/2018 τη Διαχείριση του Σχεδίου ανέλαβε το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το έντυπο της Αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με Διάταγμα της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 5 Ιουλίου 2019.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στις τράπεζες ή στις Εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Συνοπτική παρουσίαση του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ σε μορφή PowerPoint στα Ελληνικά και Αγγλικά ) θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.Σχετικά Αρχεία:
ocx ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑ final .docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΣΤΙΑ-Έντυπο-Αίτησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγός Συμπλήρωσης Έντυπου Αίτησης_2019-08-30.pdf

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

Κορωνοϊός

Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Cyprus Flight Pass

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Like us on Facebook

ILO

Ασφαλές Διαδίκτυο

eProcurement