Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν δυνάμει νομοθεσίας


Συμβούλιο του Ταμείου για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη
Το Συμβούλιο αυτό ιδρύθηκε δυνάμει της παραγράφου (Ι) του Κανονισμού 3 των περί Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη Κανονισμών του 2001.

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου:

(Ι) Το Συμβούλιο μελετά και συμβουλεύει επί:

(i) του ετήσιου προϋπολογισμού διοικητικής δαπάνης, περιλαμβανομένων των αναγκών σε προσωπικό, ως και του υπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Ταμείου για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη για κάθε χρόνο

(ii) των ετήσιων λογαριασμών του Ταμείου

(iii) των επενδύσεων του Ταμείου

(iv) της ετήσιας έκθεσης του Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(v) κάθε ζητήματος που προκύπτει από την εφαρμογή του Νόμου και των Κανονισμών για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη

(vi) κάθε προτεινόμενης τροποποίησης του Νόμου και των Κανονισμών αυτών

(vii) κάθε άλλου θέματος το οποίο ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή ο Διευθυντής Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήθελε παραπέμψει στο Συμβούλιο

(ΙΙ) Το Συμβούλιο εξετάζει τουλάχιστο μια φορά κάθε τρεις μήνες τις δραστηριότητες του Ταμείου

Μέλη:

(i) Ένας Πρόεδρος, που προέρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία.

(ii) Τρία πρόσωπα που προέρχονται επίσης από τη Δημόσια Υπηρεσία.

Δέκα πρόσωπα που ορίζονται αφού ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμβουλευθεί προηγουμένως τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων τα οποία αντιπροσωπεύουν στο Συμβούλιο κατά ίσο λόγο τα συμφέροντα των εργοδοτών και εργοδοτουμένων


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης