Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν με βάση διοικητικές διευθετήσεις


Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκαταστάσεως Αναπήρων
Όροι Εντολής του Συμβουλίου:

(i) εισηγείται στον Υπουργό την πολιτική που πρέπει να ακολουθείται από το Κέντρο

(ii) μελετά και υποβάλλει στο Υπουργείο προτάσεις για την ετήσιο προϋπολογισμό του Κέντρου

(iii) παρακολουθεί και μεριμνά για την εφαρμογή της πολιτικής και των προγραμμάτων του Κέντρου

(iv) εισηγείται τη λήψη μέτρων σχετικά με την προσέλκυση, κατάρτιση και επαγγελματική αποκατάσταση αναπήρων στο Κέντρο

(v) διασφαλίζει στενή συνεργασία του Κέντρου με αρμόδιες υπηρεσίες και ενδιαφερόμενες οργανώσεις ιδιωτικές και μή

(vi) εισηγείται στο Υπουργείο τη λήψη μέτρων σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με το Κέντρο.

Μέλη:

(i) ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας ως Πρόεδρος

(ii) ο Επαρχιακός Λειτουργός Εργασίας Λευκωσίας

(iii) ένας εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού

(iv) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας

(v) ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών

(vi) ένας εκπρόσωπος του Τουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

(vii) ένας εκπρόσωπος της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (ΠΕΟ)

(viii)ένας εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου (ΣΕΚ)

(ix) ένας εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Εργατικής Ομοσπονδίας Κύπρου (ΔΕΟΚ)

(x) ένας εκπρόσωπος των Τουρκικών Συντεχνιών

(xi) ένας εκπρόσωπος της Παγκύπριας Οργανώσεως Αποκαταστάσεως Αναπήρων

(xii)ένας εκπρόσωπος της Οργανώσεως Αποφοίτων και Μαθητευομένων του ΚΕΑΑ

(xiii)ένας εκπρόσωπος των εκπαιδευτών του ΚΕΑΑ.

Γραμματέας του Συμβουλίου είναι ο Προϊστάμενος του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκαταστάσεως Αναπήρων.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2018

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ