Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν δυνάμει νομοθεσίας


Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας στα Ξενοδοχεία
Η Επιτροπή αυτή ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 3 των περί Ξενοδοχείων (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1972.

Όροι Εντολής της Επιτροπής:

(i) Μεριμνά για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών.

(ii) Επιλαμβάνεται διαφορών που αναφύονται κατά την εφαρμογή των Κανονισμών.

(iii) Εξετάζει οποιαδήποτε παράπονα υποβάλλονται σ’ αυτήν από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

(iv) Διασφαλίζει όπως διώκεται ποινικά οποιοσδήποτε παραβάτης των Κανονισμών.

(v) Εκδίδει μόνιμες διαταγές και οδηγίες για την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία των διατάξεων των Κανονισμών.

(vi) Συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της.

(vii) Εκτελεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον επιβάλλεται σ’ αυτήν από τους Κανονισμούς.

Τηρουμένων οποιονδήποτε οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η Επιτροπή μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη με την Πρόεδρο της εναντίον κάθε παραβάτη των Κανονισμών.

Μέλη:

(i) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή αντιπρόσωπός του, σαν Πρόεδρος.

(ii) Ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ή αντιπρόσωπός του.

(iii) Δυο πρόσωπα που διορίζονται από τον Υπουργό ύστερα από συνεννόηση με οποιανδήποτε ενδιαφερόμενη αντιπροσωπευτική οργάνωση εργοδοτών.

(iv) Δυο πρόσωπα που διορίζονται από την Υπουργό ύστερα από συνεννόηση με οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη αντιπροσωπευτική οργάνωση εργοδοτουμένων.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2018

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ