Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν δυνάμει νομοθεσίας


Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Ταμείου Αδειών
Το Συμβούλιο αυτό ιδρύθηκε δυνάμει του Κανονισμού 4 των περί Ετησίων Αδειών Μετ’ Απολαβών Κανονισμών του 1980.

Όροι Εντολής του Συμβουλίου:

(i) Κάμνει κάθε τι το οποίο είναι ενδεχόμενο ή αναγκαίο να συνεπάγεται η ενάσκηση των εξουσιών που του παραχωρήθηκαν με βάση τις διατάξεις των Κανονισμών.

(ii) Ετοιμάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό διοικητικής δαπάνης συμπεριλαμβανομένων των αναγκών σε προσωπικό καθώς και εσόδων και εξόδων του ταμείου κάθε χρόνο.

(iii) Εγκρίνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς του Ταμείου.

(iv) Εξετάζει και συμβουλεύει τον Υπουργό σχετικά με κάθε θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή του Νόμου.

(v) Εξετάζει οικονομικές εκθέσεις και υποβάλλει τις απόψεις του στον Υπουργό.

(vi) Ετοιμάζει υπολογισμό των χρημάτων που είναι διαθέσιμα για επένδυση και προτάσεις για την επένδυσή τους.

(vii) Εξετάζει τουλάχιστο μια φορά κάθε τρεις μήνες τις δραστηριότητες του Ταμείου.

(viii) Εξετάζει κάθε άλλο θέμα, το οποίο ο Υπουργός παραπέμπει στο Συμβούλιο.

Μέλη:

(i) ένας Πρόεδρος από τη Δημόσια Υπηρεσία

(ii) δυο άλλα πρόσωπα, που θα προέρχονται επίσης από τη Δημόσια Υπηρεσία, από τα οποία το ένα να προέρχεται από το Γραφείο του Γενικού Λογιστή

(iii) τρία πρόσωπα που να ορίζονται μετά από γνωμοδότηση των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των εργοδοτών τρία πρόσωπα που να ορίζονται μετά από γνωμοδότηση των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των εργοδοτουμένων


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2018

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ