ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νομοθεσία


Ελεύθερη Διακίνηση Ατόμων


Ο περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος Ν.179(Ι)/2002 (Τμήμα Εργασίας)

Ο περί του Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων (Τροποποιητικός) Νόμος Ν.129(Ι)/2003 (Τμήμα Εργασίας)

O περί του Δεύτερου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος Ν.121(I)/2003 (Τμήμα Εργασίας)

Ο περί του Τρίτου Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος του 2004

Ο Περί Αναγνώρησης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος Ν31(Ι)/2008
Πίσω


_______________________________________________
© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων