Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν δυνάμει νομοθεσίας


Συμβουλευτικό Σώμα Ηλικιωμένων
Με βάση το άρθρο 9 του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου 222/91 και το άρθρο 39(1) των Περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Κανονισμούς του 2000, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει προβεί στη σύσταση του Συμβουλευτικού Σώματος για διετή θητεία.

Σκοπός του Σώματος αυτού είναι να βοηθά τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου.

Όροι Εντολής

(i) να συζητούν θέματα που απορρέουν από την υφιστάμενη νομοθεσία

(ii) να μελετούν προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων της νομοθεσίας και να υποβάλλουν εισηγήσεις και τρόπους για την αντιμετώπισή τους

(iii) να μελετούν νέα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διασφάλιση της ευημερίας και των συμφερόντων των ηλικιωμένων και να υποβάλλουν εισηγήσεις για περαιτέρω βελτίωση της νομοθεσίας.

Μέλη:

Το Συμβουλευτικό Σώμα είναι 11μελές και απαρτίζεται από τους πιο κάτω:

(i) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(ii) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας

(iii) εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου

(iv) εκπρόσωπο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Στεγών Ευγηρίας

(v) εκπρόσωπο των Στεγών Εθελοντικής Πρωτοβουλίας

(vi) Τέσσερις εκπροσώπους των ηλικιωμένων και αναπήρων

(vii) δύο εκπροσώπους της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ευημερίας Ηλικιωμένων

Τα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος έχουν διοριστεί από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 20/3/2001 για τριετή θητεία.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης