Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Οργανισμοί κάτω από την Εποπτεία του Υπουργείου Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία εξέτασης αιτήσεων για συντάξεις/επιδόματα/βοηθήματα - 04/03/2011


1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ : Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων η σχετική

ημερομηνία αναφέρεται στον Δεκέμβριο 2010.

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων η σχετική ημερομηνία αναφέρεται στον Ιανουάριο 2011.

3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ : Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2010.

4. ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ : Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου 2011 για τις περιπτώσεις όπου η δικαιούχος είναι χήρα. Για τις περιπτώσεις όπου ήταν δικαιούχος κοινωνικής σύνταξης εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2011 και για τις άλλες περιπτώσεις εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2010.

5. ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ : Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2010.

6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ : Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου 2010. ¹

7. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ : Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2010.

8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ : Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2010.

9. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές Νοέμβρη 2010 – Φεβρουαρίου 2011.

10. ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ : Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2010.

11. ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ : Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2010.

¹ Νοουμένου ότι έχουν σταλεί για Ιατρικό Συμβούλιο

12. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ : Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2011.

13. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ : Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011.

14. ΑΝΕΡΓΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ :

· Εξετάζονται οι πρώτες πληρωμές από 27/12/2010

· Εξετάζονται οι συνεχόμενες πληρωμές που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου 2011.

· Συνεχίζεται η εξέταση των αιτήσεων για τους άνεργους που εμπίπτουν στις προσωρινές αναστολές της περιόδου 1 Νοεμβρίου 2010 μέχρι 30 Απριλίου 2011 (ξενοδοχειακοί υπάλληλοι κ.α.).

15. ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουάριος 2010.

16. Αιτήσεις συντάξεων γήρατος, χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1408/71: Εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, του μήνα Δεκεμβρίου 2009.

17. Ποινικές Υποθέσεις, Τον Ιανουάριο του 2011 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 4445 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 1287 αφορούν εργοδότες και οι 3158 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2018

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ