ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νομοθεσία


Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσίων


Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος (N.8(I)/1997) και οι Τροποποιητικοί Νόμοι (N.195(I)/2002), (N. 211(I)/2002), (ΚΔΠ289/98) και (ΚΔΠ 543/2005)


Σχετικά Αρχεία:




Πίσω


_______________________________________________
© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων