Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές των οποίων προεδρεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης (ΕΕπΑ)
1. Σκοπός
Η ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου στον τομέα της Απασχόλησης.


2. Σύνθεση
Πρόεδρος

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Μέλη

§
Εκπρόσωποι των Οργανώσεων ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ που αποτελούν τα μόνιμα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος:

§
Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι:
- Εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- Άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες/Φορείς (όταν κρίνεται αναγκαίο)


3. Όροι Εντολής

Η ΕΕπΑ θα αποτελεί το επίσημο Συμβουλευτικό Όργανο το οποίο θα παρακολουθεί, θα μελετά και θα διαμορφώνει εισηγήσεις προς την Κυβέρνηση , μέσω του αρμόδιου Υπουργού για:


§
Την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης.
§
Την κατάσταση της αγοράς εργασίας.
§
Τον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης.
§
Την παρακολούθηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση
καθώς και εισηγήσεις για την αναθεώρηση του.

§
Την απασχόληση αλλοδαπών από τρίτες χώρες.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης