Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν με βάση διοικητικές διευθετήσεις


Συμβουλευτικές Επιτροπές των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας
Όροι Εντολής των Επιτροπών:

Τέτοιες επιτροπές λειτουργούν σε όλα τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάθε μια από αυτές συμβουλεύει το Υπουργείο σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Απασχολήσεως, καθώς και πάνω σε οποιαδήποτε προβλήματα απασχολήσεως στην αντίστοιχη Επαρχία.

Μέλη:

Η Επιτροπή αποτελείται από ίσο αριθμό (συνήθως τρεις) αντιπροσώπων των εργοδοτών και των εργαζομένων, που ορίζονται από τον Υπουργό. Από τον Υπουργό ορίζεται επίσης και ένα άλλο πρόσωπο σαν Πρόεδρος.

Ο ιεραρχικά ανώτερος Λειτουργός της Υπηρεσίας Απασχολήσεως εκτελεί χρέη Γραμματέα της Επιτροπής και ο Επαρχιακός Λειτουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρακάθεται σας σύμβουλος – παρατηρητής σε κάθε συνεδρία της Επιτροπής.

Η Επιτροπή μπορεί να κάμνει χρήση των υπηρεσιών επιπρόσθετων μελών, τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις, για να συμβουλεύουν την Επιτροπή πάνω σε ειδικά θέματα.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης