Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές των οποίων προεδρεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συμβουλευτικό Σώμα Καθορισμού Πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές των οποίων προεδρεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Συμβουλευτικό Σώμα Καθορισμού Πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Όροι Εντολής του Σώματος:

Να συμβουλεύει τον Υπουργό πάνω σε θέματα πολιτικής του Υπουργείου και πάνω στα Σχέδια και/ή Προγράμματα για την Εφαρμογή της εγκριμένης πολιτικής του Υπουργείου.


Μέλη:


(i) ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σαν Πρόεδρος


(ii) ο Γενικός Διευθυντής


(iii)ο Διευθυντής Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων


(iv)ο Διευθυντής Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας


(v) ο Διευθυντής Τμήματος Εργασίας


(vi)ο Διευθυντής Υπηρεσίας Βιομηχανικών Σχέσεων


(vii)ο Διευθυντής Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας


(viii)ο Διευθυντής Κέντρου Παραγωγικότητας


(ix)ο Διευθυντής Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου


(x) ο Διευθυντής Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου


Στις συνεδρίες του Σώματος μπορούν να παρίστανται σαν παρακαθήμενοι.:


· οι αρμόδιοι Λειτουργοί που καλούνται από τον Πρόεδρο και/ή τα μέλη του Σώματος, και
· ένα κοινός εκπρόσωπος των Κλαδικών Ενώσεων του Υπουργείου.


Γραμματέας του Σώματος είναι ο αρμόδιος Διοικητικός Λειτουργός.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης