Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές των οποίων προεδρεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συμβουλευτικό Σώμα Καθορισμού Πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές των οποίων προεδρεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Συμβουλευτικό Σώμα Καθορισμού Πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Όροι Εντολής του Σώματος:

Να συμβουλεύει τον Υπουργό πάνω σε θέματα πολιτικής του Υπουργείου και πάνω στα Σχέδια και/ή Προγράμματα για την Εφαρμογή της εγκριμένης πολιτικής του Υπουργείου.


Μέλη:


(i) ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σαν Πρόεδρος


(ii) ο Γενικός Διευθυντής


(iii)ο Διευθυντής Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων


(iv)ο Διευθυντής Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας


(v) ο Διευθυντής Τμήματος Εργασίας


(vi)ο Διευθυντής Υπηρεσίας Βιομηχανικών Σχέσεων


(vii)ο Διευθυντής Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας


(viii)ο Διευθυντής Κέντρου Παραγωγικότητας


(ix)ο Διευθυντής Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου


(x) ο Διευθυντής Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου


Στις συνεδρίες του Σώματος μπορούν να παρίστανται σαν παρακαθήμενοι.:


· οι αρμόδιοι Λειτουργοί που καλούνται από τον Πρόεδρο και/ή τα μέλη του Σώματος, και
· ένα κοινός εκπρόσωπος των Κλαδικών Ενώσεων του Υπουργείου.


Γραμματέας του Σώματος είναι ο αρμόδιος Διοικητικός Λειτουργός.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2018

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ