Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν δυνάμει νομοθεσίας


Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος
Η Επιτροπή αυτή ιδρύθηκε με βάση το Μέρος Ι του Πρώτου Πίνακα του Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου του 1991 Ν. 69/91 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον 1/9/91.

Η Επιτροπή αυτή λειτουργεί επίσης βάσει του περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας Νόμου Ν. 70/91.

Όροι Εντολής της Επιτροπής:

(i) Καθορισμός ποιοτικών στόχων για την ποιότητα του περιβάλλοντος (αέρας, υπόγεια και επιφανειακά νερά, έδαφος).

(ii) Καθορισμός γενικών όρων απόρριψης Βιομηχανικών Αποβλήτων.

(iii) Άδεια για απόρριψη Βιομηχανικών Αποβλήτων.

(iv) Ανάκληση ή διαφοροποίηση της άδειας απόρριψης Βιομηχανικών Αποβλήτων.

Μέλη:

Στην Τεχνική Επιτροπή συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από τα πιο κάτω Υπουργεία.

(i) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Πρόεδρος
(ii) Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
(iii) Υπουργείο Υγείας
(iv) Υπουργείο Εσωτερικών
(v) Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
(vi) Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2018

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ