Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν δυνάμει νομοθεσίας


Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος
Η Επιτροπή αυτή ιδρύθηκε με βάση το Μέρος Ι του Πρώτου Πίνακα του Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου του 1991 Ν. 69/91 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον 1/9/91.

Η Επιτροπή αυτή λειτουργεί επίσης βάσει του περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας Νόμου Ν. 70/91.

Όροι Εντολής της Επιτροπής:

(i) Καθορισμός ποιοτικών στόχων για την ποιότητα του περιβάλλοντος (αέρας, υπόγεια και επιφανειακά νερά, έδαφος).

(ii) Καθορισμός γενικών όρων απόρριψης Βιομηχανικών Αποβλήτων.

(iii) Άδεια για απόρριψη Βιομηχανικών Αποβλήτων.

(iv) Ανάκληση ή διαφοροποίηση της άδειας απόρριψης Βιομηχανικών Αποβλήτων.

Μέλη:

Στην Τεχνική Επιτροπή συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από τα πιο κάτω Υπουργεία.

(i) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Πρόεδρος
(ii) Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
(iii) Υπουργείο Υγείας
(iv) Υπουργείο Εσωτερικών
(v) Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
(vi) Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2018

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ