Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές των οποίων προεδρεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συμβούλιο Παραγωγικότητας
Το Συμβούλιο Παραγωγικότητας ανασυστάθηκε στις 23/05/2005 με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Απόφαση Αρ. 62.037).

Όροι Εντολής του Συμβουλίου Παραγωγικότητας


Το Συμβούλιο Παραγωγικότητας, έχει ως αποστολή του τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Παραγωγικότητας και του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας, περιλαμβανομένων των πυλώνων ή προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται από το ίδιο σώμα σε μέτρα ή κατηγορίες δράσεων, με βάση μελέτες και ad hoc έρευνες, καθώς και αξιολόγηση προηγούμενων πολιτικών.


Μέλη:
i) ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πρόεδρος
ii) ο Υπουργός Οικονομικών
iii) ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
iv) ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
v) ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ
vi) ο Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ
vii) ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ
viii) ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ
ix) ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕΟΚ
x) ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ
Γραμματέας του Συμβουλίου είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Παραγωγικότητας


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ