Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν δυνάμει νομοθεσίας


Κεντρικό Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας στα Μεταλλεία
Το Συμβούλιο ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 33 των περί Μεταλλείων και Λατομείων (Οργανισμός Ασφαλείας) Κανονισμών του 1973.

Όροι Εντολής του Συμβουλίου:

(i)Συμβουλεύει τον Υπουργό για τη σκοπιμότητα να αναληφθεί έρευνα ή μελέτη η οποία υπάρχει πιθανότητα να υποβοηθήσει στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας, στην αποφυγή επαγγελματικών ασθενειών και γενικά στη βελτίωση της ασφάλειας της υπηρεσίας διασώσεως, της υγείας και των μεθόδων και εξαρτήσεως στην εγκατάσταση.

(ii)Υποβάλλει στον Υπουργό προτάσεις ή εισηγήσεις για τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες μεθόδους και όρους εργοδοτήσεως για την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των εργατών.

(iii)Συντάσσει νέους κανονισμούς και τους αναθεωρεί με βάση τη γνώση και πείρα που αποκτήθηκε από τη μελέτη των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και την τεχνική πρόοδο.

(iv)Εξετάζει και συλλέγει τις εκθέσεις των επιτροπών ασφάλειας και οποιεσδήποτε συστάσεις που υποβάλλονται σ’ αυτό.

Μέλη:

(i)Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σας Πρόεδρος.

(ii)Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας ή αντιπρόσωπος του Υπουργείου του.

(iii)Ο Ανώτερος Λειτουργός Μεταλλείων.

(iv)Ο Πρώτος Επιθεωρητής Εργοστασίων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(v)Ένας γιατρός, που ορίζεται από τον Υπουργό.

(vi)Πέντε αντιπρόσωποι από τις εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων του νησιού και ένας εκπρόσωπος της ΟΕΒΚ.

(vii)Τρεις αντιπρόσωποι των εργατών, που διορίζονται από τους εργάτες και οι οποίοι να έχουν υπηρετήσει σε επιτροπές ασφάλειας τουλάχιστο για τρεις περιόδους και τρεις συντεχνιακοί εκπρόσωποι, ένας από κάθε συντεχνία της ΠΕΟ, της ΣΕΚ και της Τουρκικής.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης