Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας 2018Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας 2018


Σχετικά Αρχεία:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 65,27Kb)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 57,12Kb)
παραρτήματα Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας 2018.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 259,06Kb)
Αίτηση Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας 2018.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 352,89Kb)
Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για το 2018.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 285,58Kb)
2018.doc Ανακοίνωση. 2018.doc
Το αρχείο 2018.doc (Μέγεθος: 36,21Kb)


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2018

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ