ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνδέσεις


Παραγωγικότητα, Έρευνα και Ανάπτυξη
Ο Τομέας Παραγωγικότητας, Έρευνας και Ανάπτυξης διαχειρίζεται την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας για την περίοδο 2007-2013, καταρτίζοντας και υλοποιώντας διετή Σχέδια Δράσης, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο www.paragogikotita.gov.cy

Προώθηση Σύγχρονων και Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης
Στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης για διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση, το Κέντρο Παραγωγικότητας υλοποιεί το έργο της προώθησης ευέλικτων μορφών απασχόλησης, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο www.eveliktes.kepa.mlsi.gov.cy

Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε
Το Κέντρο Παραγωγικότητας έχει αναλάβει την υλοποίηση του Συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» www.kepa.gov.cy/diktiothite


Euroskills
Το Κέντρο Παραγωγικότητας προκηρύσσει τον 1ον Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων. Ο Διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Προώθηση των Δεξιοτήτων (European Skills Promotion Organization -ESPO), ο οποίος διοργανώνει κάθε δύο χρόνια τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό δεξιοτήτων Euroskills www.kepa.gov.cy/skillscyprus

Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων (ΚΥΠΕΠ)
Ένας ενιαίος, περιεκτικός διαδικτυακός χώρος για την εξυπηρέτηση και στήριξη των Κυπριακών Επιχειρήσεων www.kypep.gov.cy

e-Gnosis
Ένα διαδικτυακό σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) για την προώθηση της διά βίου μάθησης και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου μας www.e-gnosis.gov.cy

Εθνικό Κέντρο Europass
Το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο Κέντρο Παραγωγικότητας με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου από την 1η Μαΐου 2005 www.kepa.gov.cy/europass

Σχέδιο Κατάρτισης Νεοεισειρχομένων στην Απασχόληση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην κατάρτιση των νέων που για πρώτη φορά εντάσσονται στην απασχόληση, ώστε να βοηθηθούν στο να αναπτύξουν συνείδηση ασφάλειας και να μπορούν να εκτιμούν τους κινδύνους στην εργασία για προστασία των ιδίων και άλλων προσώπων στο χώρο εργασίας www.safety.mlsi.gov.cy  Άλλες Συνδέσεις
  Επίσημη Ιστοσελίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας www.cyprus.gov.cy

  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy

  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού www.hrdauth.org.cy

  No documents found

  _______________________________________________
  © 2011 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  Κέντρο Παραγωγικότητας