Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Έργο Κατάρτισης Ατόμων Ηλικίας 55 χρονών και ΆνωΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ


«Έργο Κατάρτισης Ατόμων Ηλικίας 55 χρονών και Άνω»
χρηματοδοτούμενο από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κέντρο Παραγωγικότητας υλοποιεί κατά την περίοδο 2022-2025 το «Έργο Κατάρτισης Ατόμων Ηλικίας 55 χρονών και Άνω»το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού μεταξύ των ατόμων αυτών με τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους στη χρήση της τεχνολογίας.


Το Έργο με προϋπολογισμό €1 εκ., έχει ως σκοπό την κατάριση 2800 ατόμων σε προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων με μέση διάρκεια τις 30 ώρες.


Πρόσφατες έρευνες, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρουσιάζουν την Κύπρο να υστερεί σημαντικά στη χρήση ψηφιακών μέσων. Συγκεκριμένα, η Κύπρος κατατάσσεται 21η μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την ολοκληρωμένη έκδοση του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το 2021 ενώ, όσον αφορά στην παράμετρο του ανθρώπινου κεφαλαίου, η Κύπρος κατατάσσεται 23η στην ΕΕ. Παρά το ότι για το έτος 2021 η Κύπρος έχει βελτιώσει αισθητά τις βαθμολογίες της σε όλες τις παραμέτρους του υπό αναφορά Δείκτη (Συνδεσιμότητα, Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Χρήση Διαδικτύου, Ενσωμάτωση Ψηφιακής Τεχνολογίας, Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες), παραμένει ακόμα κάτω από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών προτάσσουν επιτακτική την ανάγκη για ανάληψη στοχευμένων δράσεων. Ως εκ τούτου, η ψηφιακή αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας μας αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη σημασία και στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνεται αριθμός δράσεων και μέτρων για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ψηφιακών δεξιοτήτων σε άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω καθώς και δράσεις που απευθύνονται σε άλλες ηλικιακές και επαγγελματικές ομάδες.


Το Κέντρο Παραγωγικότητας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής υποστηρίζει και υλοποιεί δράσεις για την προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν από το Σεπτέμβριο του 2017. Μεταξύ άλλων, το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει την υλοποίηση Εργαστηρίων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και προγραμμάτων κατάρτισης στις Ψηφιακές Δεξιότητες τα οποία απευθύνονται σε εργαζόμενους στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, ανέργους καθώς και άτομα τρίτης ηλικίας. Σημειώνεται ότι από την έναρξη του Έργου μέχρι σήμερα έλαβαν μέρος στα προγράματα αυτά περισσότερα από 6,500 άτομα.


Οι πιο πάνω δράσεις έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για αναβάθμιση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των πολιτών σε όλο το φάσμα της κοινωνικής δομής και οικονομικής δραστηριότητας. Το Σχέδιο Δράσης έχει καταρτιστεί από το Υφιπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, και αφορά στην περίοδο 2021-2025. Το Σχέδιο Δράσης αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του γενικού πληθυσμού, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ιδιαίτερη μνεία σε ειδικούς ΤΠΕ, αλλά και στην προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στον τομέα. Παράλληλα, στοχεύει στην ανάπτυξη διευρυμένης ψηφιακής ικανότητας και στην προώθηση της τεχνολογικής επαγγελματικής κατεύθυνσης στα πλαίσια ενός ολιστικού ανασχεδιασμού του εκπαιδευτικού μας συστήματος.Προκήρυξη Διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών για Υποστήριξη της Υλοποίησης και Προώθησης του 'Έργου Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά κατάρτιση ατόμων ηλικίας 55 χρονών και άνω καθώς και άλλων ηλικιακών ομάδων'

No documents found


Προγράμματα Κατάρτισης

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Ενημέρωσέ με

Ανανέωση Άδειας Τεχνιτών Οχημάτων

Απογραφή Πληθυσμού 2021

Κώδικας Πρακτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας