Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Μέτρηση Παραγωγικότητας και συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) σε Κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Το πιλοτικό Έργο "Μέτρηση Παραγωγικότητας και συγκριτική αξιολόγηση (bencharking) σε Κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις" λειτούργησε την περίοδο Νοέμβριο 2013 - Μάρτιο 2015 και έχει ολοκληρωθεί.


Ιστορικό Ανακοινώσεων

4/8/2014 Δελτίο Τύπου: Μέτρηση της παραγωγικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και συγκριτική αξιολόγηση


27/11/2013 Η εκδήλωση έναρξης του έργου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25/11/2013 στα κεντρικά γραφεία του Κέντρου Παραγωγικότητας18/10/2013 Υπογράφηκε συμφωνία για τη μέτρηση της Παραγωγικότητας των Κυπριακών Επιχειρήσεων

Δελτίο Τύπου: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις για τη Δωρεάν Υπηρεσία Μέτρησης της παραγωγικότητας και συγκριτικής αξιολόγησης που προσφέρεται από το ΚΕΠΑ, 26 Ιανουαρίου 2015Προγράμματα Κατάρτισης

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Ενημέρωσέ με

Ανανέωση Άδειας Τεχνιτών Οχημάτων

Απογραφή Πληθυσμού 2021

Κώδικας Πρακτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας