Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Προγράμματα Κατάρτισης


ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus»


Το ΚΕΠΑ λειτουργεί ως Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο για την Πιστοποίηση των Επαγγελματικών Προσόντων Τεχνιτών στην Οικοδομική Βιομηχανία


Το ΚΕΠΑ έχει εγκριθεί ως Εγκεκριμένο Κέντρο Κατάρτισης Οδηγών (Ε.Κ.Κ.Ο) από την Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων) για περιοδική κατάρτιση Επαγγελματιών Οδηγών Λεοφωρείων και Φορτηγών. Διεξάγονται μαθήματα σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα.Σημειώνεται ότι η πληρωμή για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ μπορεί να γίνει στη Λευκωσία με VISA, επιταγή ή μετρητά και στα επαρχιακά γραφεία Λάρνακας και Λεμεσού με επιταγή ή μετρητά. Επίσης μπορεί να γίνει μέσω διαδικτύου μέσω συστήματος JCC SMART.
- Έργο Εκσυγχρονισμού της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΚΕΠΑ το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ Ελβετίας και Κυπριακής Δημοκρατίας

- Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Παραγωγικότητας


Ψηφιακές Δεξιότητες

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Συνδέσου Ψηφιακά

Φωτοβολταϊκά και Θερμικά Συστήματα

3cy-exports

Εγγραφή στη λίστα Επαφών του Κέντρου Παραγωγικότητας

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από Ελβετία

Ενημέρωσέ με

Ερωτηματολόγιο: Διερεύνηση Αναγκών Κατάρτισης

Διαδικτυακή Πύλη

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κυπριακή Πύλη Δια βίου Μάθησης

Κάντο Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονικές Δεξιότητες για Όλους

Μια Παραγωγική Μέρα

Δημόσιες Συβάσεις

Εργαλεία Καριέρας για ένα δυνατό Βιογραφικό

Διαγωνισμός Euroskills Κύπρος

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου