ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Το ΚΕΠΑ με μια Ματιά


Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του Ευρώ, το Κέντρο Παραγωγικότητας επικεντρώθηκε σε τομείς και δράσεις που στοχεύουν στην ουσιαστική στήριξη των πολιτών, των οργανισμών και επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και του Κράτους, για την όσο πιο ομαλή και αποτελεσματική προσαρμογή της χώρας μας στις συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Το ΚΕΠΑ, αντλώντας γνώσεις και εμπειρίες από τη σημαντική 50χρονη παρουσία του στο κυπριακό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, διαδραματίζει σήμερα ιδιαίτερο ρόλο στους τομείς της κατάρτισης και παραγωγικότητας εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσβλέποντας στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου και κεφαλαιουχικού δυναμικού της χώρας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου.

Όραμα και φιλοδοξία του είναι, ως οργανισμός εγνωσμένου κύρους, να διαδραματίζει ουσιαστικό, ρυθμιστικό και συντονιστικό ρόλο στη συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας, βελτίωση της ποιότητας και ενίσχυση της εθνικής ανταγωνιστικότητας. Η προώθηση ευκαιριών απασχόλησης και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν τις κυρίαρχες προτεραιότητές του._______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας