Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Το ΚΕΠΑ με μια Ματιά

Το ΚΕΠΑ με μια Ματιά

Το Κέντρο Παραγωγικότητας επικεντρώνεται σε τομείς και δράσεις που στοχεύουν στην ουσιαστική στήριξη των πολιτών, των οργανισμών και επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και του Κράτους. Το ΚΕΠΑ, αντλώντας γνώσεις και εμπειρίες από τη σημαντική 50χρονη παρουσία του στο κυπριακό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, διαδραματίζει σήμερα ιδιαίτερο ρόλο στους τομείς της κατάρτισης και παραγωγικότητας εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσβλέποντας στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου και κεφαλαιουχικού δυναμικού της χώρας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου.

Όραμα και φιλοδοξία του είναι, ως οργανισμός εγνωσμένου κύρους, να διαδραματίζει ουσιαστικό, ρυθμιστικό και συντονιστικό ρόλο στη συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας, βελτίωση της ποιότητας και ενίσχυση της εθνικής ανταγωνιστικότητας. Η προώθηση ευκαιριών απασχόλησης και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν τις κυρίαρχες προτεραιότητές του.
Προγράμματα Κατάρτισης

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Ενημέρωσέ με

Ανανέωση Άδειας Τεχνιτών Οχημάτων

Απογραφή Πληθυσμού 2021

Κώδικας Πρακτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας