Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Αρχείο Ανακοινώσεων/Εκδηλώσεων/Δελτίων Τύπου- Επιτυχόντες στη Γραπτή Εξέταση που διεξήχθη στις 12/11/2013 για εισδοχή στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Εφαρμοστών Βιομηχανικών Σωληνώσεων
- Έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος τυ ΜΙΔ στη Διεύθυνση και Δημόσια Διοίκηση 2014/2015
- "Κάντο Ηλεκτρονικά - Ένας κόσμος γεμάτος ευκολίες δυναμικά στη ζωή μας - Ο κόσμος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης"
- 01/06/2016, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ (Πρώτη Φάση επιλογής)
- 01/07/2016, Αποτελέσματα Επιτυχόντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων στην 1η εξεταστική περίοδο στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΜΙΜ 2016-2017
- 02/04/2019, Προκήρυξη Αγγλόφωνου Βραδινού Προγράμματος ΜΒΑ 2019-2020
- 02/04/2020, Ανακοίνωση: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ)
- 02/05/2017, Έγκριση "Φορέα Κατάρτισης για εγκαταστάσεις ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων"
- 02/06/2016, Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας
- 02/07/2021, Αποτελέσματα Εξετάσεων Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (NS ΦΒ 20-2)
- 02/09/2016, Ανακοίνωση: Εξέταση Εισδοχής στο Πρόγραμμα ΜΒΑ 2016-2017 του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016)
- 03/01/2017, Βράβευση από ΣΠΕ Μακράσυκας Λάρνακα/Αμμοχώστου σε απόφοιτο το Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης
- 03/01/2019 Υποβολή Αιτήσεων για το Ελληνόφωνο Πρόγραμμα ΜΒΑ/MPA (Παραχώρηση Υποτροφιών για μερική κάλυψη των διδάκτρων)
- 03/05/2016, Αποτελέσματα 8ου Διαγωνισμού "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση"
- 03/05/2016, Ολοκλήρωση του Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε»
- 03/05/2022, Δελτίο Τύπου: Ecovem
- 03/10/2018, Προκήρυξη Διαγωνισμού Διαχείριση των Κυλικείων του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία και στα Εργαστήρια Λευκωσίας
- 04/08/2016, Δελτίο Τύπου: Ολοκλήρωση Έργου EVASKILLS. Αξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων των Άνεργων Νέων
- 04/10/2017, Προκήρυξη Μάστερ του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ) 2018-2019
- 04/11/2019, Προκήρυξη Προγράμματος Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση / Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2019-2020
- 05/03/2018, Προκήρυξη ΜΒΑ Βραδινό Αγγλόφωνο
- 05/04/2018, Ημερίδα με θέμα: Κέντρο Αριστείας στην Προσομοίωση και την Επιστήμη Δεδομένων: Οφέλη για τις Κυπριακές Επιχειρήσεις
- 06/03/2020 Ανακοίνωση: Επιχορηγημένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Οικονομικές Καταστάσεις. Η Ανάλυσή τους και η Λήψη Αποφάσεων (GM85)
- 06/10/2016, 9ος Διαγωνισμός "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση"
- 06/12/2016, Αποτελέσματα Τελικής Εξέτασης του Προγράμματος "Επιμόρφωση Στελεχών Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας"
- 07/01/2020, Αποτελέσματα Εξετάσεων Δεκεμβρίου 2019 για Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (NS ΦΒ 19-2)
- 07/08/2018, Δελτίο Τύπου: Παραχώρηση Τεσσάρων Υποτροφιών για το Πρόγραμμα ΜΒΑ του ΜΙΜ
- 07/09/2016, Κατάλογος Επιτυχόντων Υποψηφίων στη Δεύτερη Εξεταστική Περίοδο στις Εισαγωγικές Εξετάσεις του ΜΙΜ 2016-2017
- 08/01/2019, Πίνακας Επιτυχόντων στις Εξετάσεις Δεκεμβρίου 2018 για Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
- 08/03/2018, Ημερολόγιο Διαγωνισμών SkillsCyprus 2018
- 08/07/2016, Δελτίο Τύπου: EVASKILLS – Aξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων των Άνεργων Νέων/Evaluating the soft skills of unemployed youth
- 08/07/2016, Πρόγραμμα ΜΒΑ για νέους Πτυχιούχους
- 08/09/2017, Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ΜΙΜ 2017-2018
- 08/12/2017, Διεθνές Διαδικτυακό Σεμινάριο (webinar) για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (E-Waste)
- 09/04/2019, Πρόσκληση στην Ημερίδα Πληροφόρησης της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
- 09/05/2016, Εκδήλωση Βράβευσης μαθητών στο πλαίσιο του 8ου Διαγωνισμού ««Η παραγωγικότητα στην εκπαίδευση»
- 09/05/2022, Ανακοίνωση για Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων
- 09/08/2017, Ανακοίνωση: Παραχώρηση Μερικής Υποτροφίας για το Πρόγραμμα ΜΒΑ για νέους πτυχιούχους
- 09/09/2019, Ανακοίνωση: Πρόσβαση στα Κεντρικά Γραφεία του Κέντρου Παραγωγικότητας και ΜΙΜ στη Λευκωσία
- 09/09/2020, Ανακοίνωση: Επανέναρξη των Δωρεάν Προγραμμάτων Ψηφιακών Δεξιοτήτων που διοργανώνονται από το Κέντρο Παραγωγικότητας
- 10/05/2018, Δελτίο Τύπου: Προώθηση των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων
- 10/09/2018, Ψηφιακές Δεξιότητες για άτομα πέραν των 65 ετών - Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για πρόσωπα τρίτης ηλικίας
- 10/12/2015, Δελτίο Τύπου: Προκήρυξη Προγράμματος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση 2016-2017
- 10/2/2016, WE-Qualify Certified Installers for thermal Insulation in Cyprus: Πιστοποιημένοι Εγκαταστάτες στο 2ο πρόγραμμα Θερμομονώσεων
- 10/3/2016, Δελτίο Τύπου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
- 11/01/2017, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στον τομέα της Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - EwasteR
- 11/01/2019, Δελτίο Τύπου: Μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε Δωρεάν Προγράμματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων
- 11/04/2018, 5ος Διαγωνισμός Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2018, Διαγωνισμός Mechanical Engineering Design - CAD
- 11/04/2018, Προκαταρκτικά στοιχεία Παραγωγικότητας Εργασίας για το σύνολο της Οικονομίας και για επι μέρους Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας για το έτος 2017
- 11/06/2018, Δελτίο Τύπου: Τελετή Βράβευσης των νικητών και νικητριών του 5ου Διαγωνισμού Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2018
- 11/10/2017, Προκήρυξη 10ου Διαγωνισμού "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση", Σχολική Χρονιά 2017-2018
- 11/11/2020, Ανακοίνωση: Επιχορηγημένο Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης: Δώστε στους πελάτες σας αυτό που θέλουν. Μάθετε Πώς. Εξυπηρέτηση πελατών (SOP40)
- 11/12/2017, Αποτελέσματα Τελικής Εξέτασης Προγράμματος Επιμόρφωσης ΙΓΕΕ 2017
- 11/12/2017, Μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε Δωρεάν Προγράμματα στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές από το Κέντρο Παραγωγικότητας
- 11/2/2016, Δελτίο Τύπου: EVASKILLS – Aξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων των Άνεργων Νέων/Evaluating the soft skills of unemployed youth
- 12/08/2019, Παραχώρηση Τεσσάρων Υποτροφιών για το Πρόγραμμα ΜΒΑ του ΜΙΜ (Υποβολή Αιτήσεων μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2019)
- 12/08/2019, Παραχώρηση Υποτροφίας από την RCB Bank για το Πρόγραμμα ΜΒΑ του ΜΙΜ (Υποβολή Αιτήσεων μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2019)
- 12/10/2018, Με μετάλλιο Αριστείας στη Μαγειρική η Κύπρος στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων Euroskills 2018
- 12/12/2019, Προκήρυξη 6ου Διαγωνισμού Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2020
- 13/03/2020, Ανακοίνωση: Το Κέντρο Παραγωγικότητας ενημερώνει το κοινό για τα μέτρα που λαμβάνει ως επακόλουθο των εξελίξεων σε σχέση με τον κορωνοιό
- 13/06/2016, Εισηγήσεις για τις Εκδηλώσεις "Europass Days 2016"
- 13/07/2018, Υποβολή αιτήσεων για το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα ΜΒΑ Βραδινής Φοίτησης
- 13/08/2018, Ανακοίνωση: Open Day (Μέρα Γνωριμίας) για τα Μεταπτυχιακά Προγράμαμτα Σπουδών του ΜΙΔ
- 14/03/2022, Ανακοίνωση: Δωρεάν Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας
- 14/05/2019, Αποτελέσματα Εξετάσεων για Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
- 14/06/2016, Δελτίο Τύπου: Ολοκλήρωση Βιωματικών Εργαστηρίων στην αξιολόγηση κοινωνικών δεξιοτήτων των άνεργων νέων που οργάνωσε το Κέντρο Παραγωγικότητας
- 14/09/2020, Ανακοίνωση Προγράμματος Κατάρτισης: Αποτελεσματικός Πωλητής
- 14/1/2016, Το Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει την προκύρυξη Διαγωνισμού για την Εκμετάλλευση του Κυλικείου στη Λευκωσία
- 14/4/2016, 4ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2016
- 14/4/2016, Νέα Δωρεάν Υπηρεσία Εθνικού Κέντρου Europass Κύπρου
- 15/05/2019, Δελτίο Τύπου: Ημερίδα Πληροφόρησης Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρο Παραγωγικότητας
- 15/06/2016, Εκδηλώσεις Ενημέρωσης και Κοινωνικής Προσφοράς, Σάββατο 11 Ιουνίου 2016
- 15/06/2017, Ημερίδα για την προώθηση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Προοπτικές για νέους επιχειρηματίες και χρηματοδοτικά μέσα, Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, ώρα 9.00π.μ. - 12.45μ.μ.
- 15/06/2021, Ανακοίνωση: Αγγλόφωνο Βραδινό Πρόγραμμα ΜΒΑ του ΜΙΜ (1η περίοδος Υποβολής Αιτήσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021)
- 15/06/2021, Ανακοίνωση: Διεξαγωγή Εξετάσεων για Πιστοποίηση Εγκαταστατών Ηλιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
- 15/09/2021, Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος ΄Εργάνη΄
- 15/10/2020, Ανακοίνωση:Προκήρυξη Προγραμμάτων Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση 2021-2022 του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης
- 16/03/2022, Ανακοίνωση: Δωρεάν Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας
- 16/04/2019, Ανακοίνωση για τη Διεξαγωγή Εξετάσεων για Πιστοποίηση Εγκαταστατών Ηλιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
- 16/05/2019, Δελτίο Τύπου: Κλήρωση 10 Tablets στο πλαίσιο της εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Ψηφιακών Δεξιοτήτων
- 16/10/2018, Ανακοίνωση Προγραμμάτων ΚΕΠΑ Διευθυντικής Ανάπτυξης
- 16/10/2018, Ανακοίνωση Προγραμμάτων ΚΕΠΑ Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
- 16/10/2018, Διεξαγωγή Εξετάσεων για Πιστοποίηση Εγκαταστατών Ηλιακών Συστημάτων
- 16/10/2018, Διεξαγωγή Εξετάσεων για Πιστοποίηση Εγκαταστατών Ηλιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
- 16/12/2019, Ανακοίνωση: Υποβολή Αιτήσεων για το Ελληνόφωνο Πρόγραμμα ΜΒΑ ή ΜPA (Παραχώρηση Υποτροφιών για μερική κάλυψη των διδάκτρων)
- 17/05/2016, To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
- 17/11/2016, Προκήρυξη 9ου Διαγωνισμού " Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση"
- 17/11/2021, Ανακοίνωση για τη Διεξαγωγή Εξετάσεων για Πιστοποίηση Εγκαταστατών Ηλιακών Συστημάτων
- 17/12/2020, Ανακοίνωση για Παραλαβή Ψυκτικού Συστήματος Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) νέας τεχνολογίας για εκπαίδευση, κατάρτιση ψυκτικών στα Εργαστήρια του ΚΕΠΑ
- 17/3/2016, Δελτίο Τύπου: Πρώτοι στην Πιστοποίηση με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) οι Εκπαιδευτές του Κέντρου Παραγωγικότητας
- 17/3/2016, Υλοποίηση Δωρεάν Προγράμματος Τοποθέτηση θερμομόνωσης
- 17/3/2017, Ανακοίνωση Παραγωγικότητα Εργασίας 2016
- 18/04/2019, Πρόγραμμα Κατάρτισης Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
- 18/09/2018, Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων για Παρακολούθηση του Αγγλόφωνου Προγράμματος του ΜΙΜ (2018-2019)
- 18/10/2016, Δελτίο Τύπου: Ανακοίνωση Έναρξης Προγράμματος Κατάρτισης "Αναπτύσσοντας Επικοινωνιακές Δεξιότητες για αντιμετώπιση αντιρρήσεων και εξυπηρέτηση δύσκολων και απαιτητικών πελατών"
- 18/4/2016, Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας, 1995-2015, Απρίλιος 2016
- 19/05/2016, Δελτίο Τύπου: Βράβευση μαθητών στο πλαίσιο του 8ου Διαγωνισμού ««Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση»
- 19/07/2016 Ανακοίνωση διεξαγωγής Εκδήλωσης Ολοκλήρωσης του Erasmus+ Έργου EVASKILLS
- 19/12/2018, Αποτελέσματα τελικής εξέτασης προγράμματος Επιμόρφωσης Στελεχών Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ), ΗΒΟ 157
- 19/9/2019, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Στελεχών Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας (ΗΒΟ 180)
- 20/04/2018, Αποτελέσματα 10ου Διαγωνισμού "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση",
- 20/04/2022, Δωρεάν Πρόγραμμα Κατάρτισης Ψηφιακές Δεξιότητες για άτομα 55 χρονών και άνω (Android (Smart Phone/ Tablet) από το Κέντρο Παραγωγικότητας
- 20/07/2016, Δελτίο Τύπου: Πρόγραμμα ΜΒΑ για Νέους Πτυχιούχους
- 20/09/2021, Ανακοίνωση: Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ). Προκήρυξη Προγραμμάτων Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση (2022-2023)
- 21/02/2019, Δελτίο Τύπου: Δωρεάν Προγράμματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το Κέντρο Παραγωγικότητας σε όλες τις πόλεις
- 21/06/2019, Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης στη Microsoft WORD, EXCEL και PowerPoint από το Κέντρο Παραγωγικότητας
- 21/11/2016, Δελτίο Τύπου: Τελετή Αποφοίτησης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης
- 21/11/2018, Αποτελέσματα Υποψήφιων για Ηλιοθερμικά Συστήματα
- 21/11/2018, Αποφοίτηση ΜΙΜ 2017-2018
- 22/01/2018, Ενημερωτική Ημερίδα για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έργου EwasteR, την Πιστοποίηση Προσόντων και το Πρόγραμμα "Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες", Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018, 11:00-13:00
- 22/12/2016, Βράβευση από Green Dot Κύπρου σε απόφοιτο το Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης
- 22/12/2017, Παράταση στην ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 5ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2018
- 22/2/2016, Δελτίο Τύπου: Προκήρυξη 4ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2016
- 23/10/2018, Δίωρες Παρουσιάσεις σε Δήμους και Κοινότητες με θέμα:"Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα"
- 23/11/2016, Σημαντική Ανακοίνωση για τις Ημερίδες Ενημέρωσης "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση" στις Επαρχίες Λάρνακα και Λεμεσού.
- 23/3/2018, Ημερολόγιο Διαγωνισμών SkillsCyprus 2018
- 24/01/2019, Αποτελέσματα Εξέτασης Εισδοχής για Παρακολούθηση του Ελληνόφωνου Προγράμματος Μάστερ του ΜΙΜ
- 24/02/2021 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής Αριστείας στη Μικροηλεκτρονική (ECoVEM)
- 24/06/2016, Παρουσίαση των Δράσεων του έργου Εrasmus+ «EVASKILLS - Αξιολογώντας τις κοινωνικές δεξιότητες των άνεργων νέων»
- 24/10/2016, Δελτίο Τύπου:Τελετή Λήξης Προγράμματος "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου"
- 24/11/2017, Ανακοίνωση Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης: Τελετή Αποφοίτησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του ΜΙΜ 2017
- 25/01/2017, Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ΜΙΜ 2017-2018
- 25/01/2018, Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ΜΙΜ 2018-2019
- 25/11/2019, Δελτίο Τύπου: Τελετή Αποφοίτησης ΜΙΜ, Νοέμβριος 2019
- 26/9/2016, Δελτίο Τύπου: Προκήρυξη Προγράμματος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων / Δημόσια Διοίκηση 2017-2018
- 27/02/2019 Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης στην Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
- 27/02/2020, Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για τον 6ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2020
- 27/05/2016, Δελτίο Τύπου: Κυπριακή Πύλη Διά Βίου Μάθησης. Ενδιαφέρει επιχειρηματίες, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, άνεργους και οποιοδήποτε πολίτη
- 27/05/2016, Δελτίο Τύπου: Τελετή Λήξης του 4ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2016
- 27/1/2016, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-2017 (ΔΗΜΟΣIΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ)
- 27/1/2016, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-2017 (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
- 27/1/2016, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-2017
- 27/11/2019, Ανακοίνωση για τη Διεξαγωγή Εξετάσεων για Πιστοποίηση Εγκαταστατών Ηλιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
- 27/11/2019, Ανακοίνωση: Σερφάρω στο Διαδίκτυο με Ασφάλεια (Ασφάλεια Διαδικτύου)
- 28/04/2022, Δωρεάν Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης Microsoft Word από το Κέντρο Παραγωγικότητας
- 28/05/2019, Ανακοίνωση: Open Day (Μέρα Γνωριμίας) για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΜΙΔ
- 28/06/2016, Δελτίο Τύπου: Παρουσίαση των Δράσεων του έργου Εrasmus + «EVASKILLS- Aξιολογώντας τις κοινωνικές δεξιότητες των άνεργων νέων»
- 28/09/2018, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Στελεχών Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας
- 28/3/2016, ΠΑΡΑΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 4ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2016
- 29/11/2017, Δελτίο Τύπου: Αποφοίτηση των Προγραμμάτων Μάστερ του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης 2016-2017
- 2η Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων για το "Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας στον Ιδιωτικό Τομέα"
- 2η Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας
- 2η Πρόσκληση Σχεδίου Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας
- 30/03/2020, Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου ΄Οικονομική Έρευνα΄, Μάρτιος 2020
- 30/05/2016, Πιστοποίηση προσωπικού όσον αφορά σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, βάσει του εκτελεστικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 2015/2067
- 30/05/2017, Αποτελέσματα 9ου Διαγωνισμού "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση"
- 30/05/2017, Δελτίο Τύπου: Ολοκλήρωση του Έργου Εκσυγχρονισμού της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Παραγωγικότητας και Τελετή Εγκαινίων των νέων Εργαστηρίων του ΚΕΠΑ στη Λευκωσία
- 30/09/2020 Ανακοίνωση: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Στελεχών Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας
- 30/11/2015, Σημαντική Ανακοίνωση για τον 8ο Διαγωνισμό "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση", Σχολική χρονιά 2015-2016
- 31/05/2016, Δελτίο Τύπου: Ενσωμάτωση της έννοιας της Παραγωγικότητας στην Εκπαίδευση
- 31/05/2016, Δωρεάν Βιωματικά Εργαστήρια στην αξιολόγηση κοινωνικών δεξιοτήτων των άνεργων νέων
- 31/10/2016, Ανακοίνωση Έναρξης του Προγράματος Κατάρτισης: Θεωρία και Πρακτική Συγκολλήσεων χαλύβδινων ελασμάτων με τις μεθόδους του μεταλλικού ηλεκτροδίου, και σε ατμόσφαιρα αδρανή αερίων MIG/MAG και TIG
- 4/12/2015, Πρόσκληση για την ημερίδα:«Europass και Επαγγελματικός Προσανατολισμός»
- 4/12/2017, Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων / Δημόσια Διοίκηση
- 4ος Διαγωνισμός " Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση", Σχολική Χρονιά 2011-2012
- 5/03/2021, Ανακοίνωση: Επανέναρξη των Δωρεάν Προγραμμάτων Ψηφιακών Δεξιοτήτων που διοργανώνονται από το Κέντρο Παραγωγικότητας
- 5/11/2015, Προκήρυξη 8ου Διαγωνισμού "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση", Σχολική χρονιά 2015-2016
- 5/11/2017, Προκήρυξη 5ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2018
- 5/11/2020, Ανακοίνωση: Επιχορηγημένο Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης: Οικονομικές Καταστάσεις. Η ανάλυση τους και η λήψη αποφάσεων (GM92)
- 5ος Διαγωνισμός Skills Cyprus
- 6/11/2015, Δελτίο Τύπου: Ανάπτυξη Λογιστικού Πακέτου του Πληροφοριακού Συστήματος των Εργαστηρίων ΤΕΚ του ΚΕΠΑ
- 6/11/2015, Δελτίο Τύπου: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΚΕΠΑ
- 9/11/2015, Hμερίδα για τον 8ο Διαγωνισμό « Η παραγωγικότητα στην εκπαίδευση» Λεμεσός
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014/15 Αρ. Διαγ.: ΚΕΠΑ 10/2014
- Ανακοίνωση για την Τελετή Βράβευσης του 4ου Διαγωνισμού "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση"
- Ανακοίνωση: Επανέναρξη των Δωρεάν Προγραμμάτων Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που διοργανώνονται από το Κέντρο Παραγωγικότητας
- Ανακοίνωση: Προκαταρκτικά Στοιχεία Παραγωγικότητας Εργασίας για το σύνολο της Οικονομίας και για επι μέρους τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας για το έτος 2016
- Αναστολή Παραλαβής Αιτήσεων για το "Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμισεις"
- Αναστολή Παραλαβής Αιτήσεων Συμμετοχής στο "Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις", 10 Σεπτεμβρίου 2012
- Αναστολή παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής στο Σχέδιο Επιδότησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις
- Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROPASS
- Αποτελέσματα 1ης Εξέτασης Εισδοχής ΜΙΜ 2014-2015
- Αποτελέσματα 3ου Διαγωνισμού "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση"
- Αποτελέσματα 4ου Διαγωνισμού "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση" για Δημοτικά Σχολεία
- Αποτελέσματα 4ου Διαγωνισμού "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση", για Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές
- Αποτελέσματα 5ου Διαγωνισμού "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση"
- Αποτελέσματα 6ου Διαγωνισμού " Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση"
- Αποτελέσματα 7ου Διαγωνισμού " Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση"
- Αποτελέσματα Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ΚΕΠΑ 17/2014 για την Αγορά Υπηρεσιών Εκπαιδευτών Κομμωτικής για τον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας στη Λεμεσό
- Αποτελέσματα Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ΚΕΠΑ 3/2015 για τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος για την Αγορά Υπηρεσιών Εκπαιδευτή Αγγλικής Φιλολογίας για τη Διδασκαλία Αγγλικών στους Μαθητές της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας Λεμεσού
- Αποτελέσματα Αξιολόγησης των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος του Διαγωνισμού ΚΕΠΑ 9/2013 για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη Διδασκαλία Μαθημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Παραγωγικής Κατάρτισης στους Μαθητές της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας
- Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για εισδοχή στο Πρόγραμμα ΕΣΕΑ - Τεχνικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
- Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα στην Ειδικότητα του Εφαρμοστή Σωλήνων Υψηλής Πίεσης (Pipe Fitter) NS/AT/PF13-01
- Αποτελέσματα Διαγωνισμού για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη Διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων καθώς και από Ψυχολόγους για τη Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό καθώς και τη Ψυχολογική Υποστήριξη των Μαθητών της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας, Αρ. Διαγωνισμού ΚΕΠΑ13/2012
- Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ΜΙΜ Μερικής Φοίτησης, 2014-2015
- Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ΜΙΜ Πλήρους Φοίτησης 2012-2013
- Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεύθυνσης και Δημόσιας Διοίκησης 2012-2013
- Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων του ΜΙΔ που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 15/12/2012
- Αποτελέσματα Εξετάσεων Εισδοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 2015-2016
- Αποτελέσματα Εξετάσεων Υποψηφίων για Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Συγκολλήσεων (WL 1/2013)
- Αποτελέσματα εξέτασης για το πρόγραμμα για τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας
- Άρση της Αναστολής Παραλαβής Αιτήσεων Συμμετοχής για το "Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις"
- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για Άνεργους Πτυχιούχους (Υποβολή Αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014)
- Δελτίο Τύπου - Έναρξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΙΔ στη Διεύθυνση και Δημόσια Διοίκηση 2014-2015
- Δελτίο Τύπου - Σεμινάριο με θέμα: Αυτοματοποίηση Γραφείου
- Δελτίο Τύπου - Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού WorldSkills Europe (WSE) στην Κύπρο, 29-30 Ιανουαρίου 2014
- Δελτίο Τύπου - Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό με θέμα: "Και Εσύ Μπορείς για την ενθάρρυνση και τόνωση της Επιχειρηματικότητας στον τόπο μας"
- Δελτίο Τύπου ‘Σας ευχαριστούμε’-3ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2014
- Δελτίο Τύπου: EuroSkills 2014: Με πλούσιες εμπειρίες επέστρεψε η Εθνική μας Ομάδα
- Δελτίο Τύπου: Βραβεύτηκαν με χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια οι καλύτεροι νέοι τεχνίτες- Τελετή Λήξης 3ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2014
- Δελτίο Τύπου: 2η Συνεδρία της Καθοδηγητικής Επιτροπής για το Έργο Εκσυγχρονισμού της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Παραγωγικότητας
- Δελτίο Τύπου: 7ος Διαγωνισμός: «Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση»
- Δελτίο Τύπου: Ανάπτυξη Εργαστηρίων Εικονικής Πραγματικότητας και Προσομοίωσης στα εργαστήρια Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΚΕΠΑ και σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών πακέτων που θα αξιοποιηθούν στα εργαστήρια αυτά
- Δελτίο Τύπου: Βράβευση μαθητών στο πλαίσιο του 7ου Διαγωνισμού ««Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση», 15/6/2015
- Δελτίο Τύπου: Βράβευση σχολείων στο πλαίσιο του 6ου Διαγωνισμού «Η παραγωγικότητα στην εκπαίδευση»
- Δελτίο Τύπου: Δωρεάν Ενημερωτικές Συναντήσεις/Εργαστήρια με θέμα "Φτιάξε το δικό σου Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα"
- Δελτίο Τύπου: Εκδήλωση Βράβευσης σχολείων στο πλαίσιο του 6ου Διαγωνισμού «Η παραγωγικότητα στην εκπαίδευση»
- Δελτίο Τύπου: Εκπαιδευτικές εκπομπές "Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε"
- Δελτίο Τύπου: Εναρκτήρια συνάντηση του Έργου«Evaluating the soft skills of unemployed youth» στο πλαίσιο του ΠρογράμματοςErasmus+
- Δελτίο Τύπου: Κληρώθηκαν 65 laptops στο πλαίσιο της Έκστρατειας "Κάν΄το Ηλεκτρονικά!"
- Δελτίο Τύπου: Κλήρωση για ένα Laptop στο πλαίσιο Διαγωνισμού του Εθνικού Κέντρου Europass
- Δελτίο Τύπου: Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διεύθυνση και Δημόσια Διοίκηση
- Δελτίο Τύπου: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), 10/06/2015
- Δελτίο Τύπου: Μέτρηση της παραγωγικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και συγκριτική αξιολόγηση
- Δελτίο Τύπου: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα θα υποστηρίζει την Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση του ΚΕΠΑ
- Δελτίο Τύπου: Ολοκλήρωση προγράμματος αρχικής κατάρτισης εφαρμοστών σωλήνων υψηλής πίεσης
- Δελτίο Τύπου: Ολοκλήρωση Προγράμματος Διευθυντικής Ανάπτυξης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ)
- Δελτίο Τύπου: Παγκύπριος Διαγωνισμός Καλύτερου Νέου Μάγειρα
- Δελτίο Τύπου: Παγκύπριος Διαγωνισμός Καλύτερων Τεχνιτών
- Δελτίο Τύπου: Παρουσίαση/Διάλεξη από τη Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας στο ΜΙΜ
- Δελτίο Τύπου: Παροχή οικονομικής στήριξης σε φοιτητές του Προγράμματος ΜΒΑ του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης από την Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ
- Δελτίο Τύπου: Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης Διευθυντικής Ανάπτυξης
- Δελτίο Τύπου: Προγράμματα Εμβάθυνσης σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, 16/7/2015
- Δελτίο Τύπου: Πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης και πιστοποίησης Συγκολλητών λαμαρινών ψηλής πίεσης με τη μέθοδο του Ήλεκτρου
- Δελτίο Τύπου: Πρόγραμμα Διευθυντικής Ανάπτυξης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ)
- Δελτίο Τύπου: Πρόγραμμα ΜΒΑ για νέους Πτυχιούχους
- Δελτίο Τύπου: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις για τη Δωρεάν Υπηρεσία Μέτρησης της παραγωγικότητας και συγκριτικής αξιολόγησης που προσφέρεται από το ΚΕΠΑ
- Δελτίο Τύπου: Τελετή αποφοίτησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014)
- Δελτίο Τύπου: Τελετή αποφοίτησης των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 2012/2013 του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης του ΚΕΠΑ
- Δελτίο τύπου: Τελετή Βράβευσης σχολείων στο πλαίσιο του 5ου Διαγωνισμού «Η παραγωγικότητα στην εκπαίδευση», Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013
- Δελτίο Τύπου: Τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς 2013-14 της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας
- Δελτίο Τύπου: Τελετή Λήξης του Προγράμματος Προπαρασκευαστική Μαθητεία
- Δελτίο Τύπου: Το ΚΕΠΑ ευχαριστεί τις επιχειρήσεις/οργανισμούς/τμήματα που προσέφεραν κατάρτιση στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού προγράμματος του ΜΙΔ
- Δελτίο Τύπου: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό με θέμα "Η έννοια και σημασία της Παραγωγικότητας και οι τρόποι μέτρησης και βελτίωσής της"
- Δελτίο Τύπου: ‘Κυπριακή Παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο Ευρωπαϊκού Οργανισμού’
- Δελτίο Τύπου: «Η Κύπρος διαθέτει πια πιστοποιημένους συγκολλητές»
- Δημιουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου της Κύπρου στην περιοχή Πεντακώμου της επαρχίας Λεμεσού - Καταρχάς Δήλωσης Ενδιαφέροντος
- Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού «Εξασφάλιση/Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλου για τον Έλεγχο/Επαλήθευση των «Αιτήσεων Καταβολής Χορηγίας – Παραστατικών Υλοποίησης των Συμβάσεων» του «Σχεδίου Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις»»
- Διαγωνισμός για εξασφάλιση υπηρεσιών εκ των υστέρων αξιολόγησης του Σχεδίου Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας (ΑΘΕ) και του Εκτάκτου Σχεδίου Ενίσχυσης της Απασχόλησης (ΕΣΕΑ). Αρ. Διαγωνισμού 18/2015
- Διάσκεψη Τύπου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους με θέμα την Προκήρυξη του 2ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων
- Διοργάνωση Πιστοποιημένου Προγράμματος Φωτοβολταϊκών PVTRIN
- Εκδήλωση Έναρξης Έργου για μέτρηση της Παραγωγικότητας και Συγκριτικής Αξιολόγησης στις Κυπριακές Επιχειρήσεις
- Ενημερωτικές Ημερίδες αναφορικά με το "Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας".
- Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Διεύθυνση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΗΒΟ85
- Επιτυχόντες στη Γραπτή Εξέταση που διεξήχθη στις 22/10/2013 για εισδοχή στο Πρόγραμμα Τεχνικών Δομημένης Καλωδίωσης & Δικτύων Υπολογιστών
- Επιτυχόντες στη Γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 9/12/2013 για εισδοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΕΑ - Ηλεκτρολόγοι Εφαρμοτές Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
- Επιτυχόντες στις Εξετάσεις του Πιστοποιημένου Προγράμματος PVTRIN, 20/02/2013
- Επιτυχόντες στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Αρχικής Κατάρτισης Συγκολλητών Λαμαρινών Ψηλής Πίεσης
- Ερωτηματολόγιο - EUROPASS
- ΕΣΕΑ- Τελικός Κατάλογος Εγκεκριμένων Δικαιούχων/Έργων 2ης Δέσμης
- ΕΣΕΑ - Τελικός Κατάλογος Εγκεκριμένων Δικαιούχων / Έργων 2ης Δέσμης
- Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2011
- Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2011 - Βιντεοσκοπημένες Παρουσιάσεις
- Έκτακτα Προγράμματα Συγκολλητών
- Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων - Πρόγραμμα Ηλεκτρολόγοι Εφαρμοστές Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων - Αποτελέσματα Εξετάσεων
- Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Έναρξη Μαθημάτων Νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΙΜ 2013-2014
- Έρευνα Απόψεων για διαπίστωση του βαθμού αξιοποίησης του Συστήματος Πληρωμής Εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- Η γνώμη σας μετρά και θα μας κάνει καλύτερους!
- Η Ευρωβουλευτής κα Αντιγόνη Παπαδοπούλου στο ΜΙΜ
- ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ για το Ευρωπαϊκό Έργο EwasteR Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015, 9:30 – 11:30, Intercollege/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
- Ημερίδα με θέμα: Σχεδιασμός Έξυπνων Προϊόντων και Ευκαιρίες Χρηματοδότησης
- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΜΙΜ) 2015-2016, 2/7/2015
- Κατάλογος Αιτήσεων Δεύτερης Πρόσκλησης "Σχεδίου Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας", ταξινομημένες με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης
- Κατάλογος Επιλεχθέντων Υποψηφίων για εισδοχή στο ΜΙΜ 2014-2015
- Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων στις Εισαγωγικές Εξετάσεις ΜΙΜ 2013-2014
- Κάνε το δικό σου Βιογραφικό Σημείωμα Europass και μπες στην κλήρωση για ένα iPad 3
- Κλήρωση ipad4 του Εθνικού Κέντρου Europass
- Κυκλοφορεί από το ΚΕΠΑ η έκδοση "Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικόητας Εργασίας 2012"
- Μαθητής της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας κατέλαβε τη 2η Παγκύπρια θέση στον τελικό ακοντίου
- Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων / Δημόσια Διοίκηση (Υποβολή Αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019)
- Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ). Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/Δημόσια Διοίκηση (Υποβολή Αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018)
- Νέα ημερομηνία και νέος χώρος εκδήλωσης Έναρξης Έργου για μέτρηση της Παραγωγικότητας και Συγκριτικής Αξιολόγησης στις Κυπριακές Επιχειρήσεις
- Νομοθεσία-Εγκύκλιοι/Διατάξεις: "Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημόσιων Υπαλλήλων"
- Οι πρώτοι Πιστοποιημένοι Εγκαταστάτες Μικρής Κλίμακας Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
- Παράταση για την υποβολή αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για Άνεργους Πτυχιούχους, μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2013
- Παράταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον 4ο Διαγωνισμό "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση", μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2012
- Πιστοποιημένοι Εγκαταστάτες Θερμομονώσεων για το Πρόγραμμα We -Qualify, 19/6/2015
- Πιστοποίηση προσωπικού όσον αφορά σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, βάσει του κανονισμού ΕΚ (303) /2008, 30/10/2015
- Προγράμματα Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων
- Προκηρύχθηκε στις 14.11.2012 ο 5ος Διαγωνισμός "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση", Περίοδος υποβολής συμμετοχής 17/12/2012-21/12/2012
- Προκήρυξη 2ου Διαγωνισμού Δεξιοτήτων
- Προκήρυξη 3ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων
- Προκήρυξη Προγράμματος Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)
- Προκήρυξη Προγράμματος Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ), 2013-2014
- Προκήρυξη Σχεδίου Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις
- Προκήρυξη Σχεδίου Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας στον Ιδιωτικό Τομέα και η 1η Πρόσκληση για υποβολή Αιτήσεων
- Πρόγραμμα Εισαγωγή στην Αγορά Εργασίας και Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων για Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ανέργων Πτυχιούχων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 27/05/2015
- Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργοδηγών
- Πρόγραμμα Κατάρτισης: Δώστε στους Πελάτες σας αυτό που θέλουν. Μάθετε πώς. Εξυπηρέτηση Πελατών (SOP 36)
- Πρόγραμμα: Χάραξη και Υλοποίηση Στρατηγικών Ανάπτυξης για ΜΜΕ
- Πρόσκληση για την εκδήλωση Βράβευσης του 7ου Διαγωνισμού "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση"
- Πρόσκληση σε Διάσκεψη Τύπου για προκήρυξη του 2ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων
- Συνάντηση μεταξύ ΚΕΠΑ και ΚΡΕΤΥΚ με θέμα "Στρατηγικός Σχεδιασμός Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για κάλυψη των μελλοντικών αναγκών στις υποδομές του Φυσικού Αερίου"
- Συνέντευξη του Διευθυντή του ΚΕΠΑ στο τεύχος Οκτωβρίου 2013 του περιοδικού IN Business (αναδημοσιεύεται με την άδεια του περιοδικού, το οποίο και ευχαριστούμε θερμά)
- Συνέντευξη του Διευθυντή του Κέντρου Παραγωγικότητας στο Περιοδικό Εργολήπτης της ΟΣΕΟΚ (αναδημοσιεύεται με την άδεια του περιοδικού, το οποίο και ευχαριστούμε θερμά)
- Σύνδεση του ΚΕΠΑ με το σύστημα JCC Smart
- Τελετή Εγκαινίων των Εργαστηρίων Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Λεμεσό
- Τελετή Εγκαινίων των Εργαστηρίων Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Λεμεσό του Κέντρου Παραγωγικότητας
- Τελετή Λήξης και Απονομής Διπλωμάτων των σπουδαστών του ΜΙΜ
- Τελετή Λήξης του 1ου Προγράμματος Κατάρτισης Εργοδηγών για την Οικοδομική Βιομηχανία
- Τελικός Κατάλογος Εγκεκριμένων Δικαιούχων/Έργων 2ης Δέσμης του "Σχεδίου Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας"
- Το Κέντρο Παραγωγικότητας ευχαριστεί τις Εταιρείες Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ και Λαϊκό Καφεκοπτείο Λτδ
- Το ΜΙΔ δέχεται αιτήσεις για το Πρωινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
- Τριμηνιαίες Στατιστικές Παραγωγικότητας
- Υπογράφηκε συμφωνία για τη μέτρηση της Παραγωγικότητας των Κυπριακών Επιχειρήσεων
- Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην εκδήλωση έναρξης του Έργου «Μέτρηση της παραγωγικότητας και συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) των κυπριακών επιχειρήσεων, 25/11/2013
- Χρηματοδοτικός Κανονισμός της ΕΕ - Προκήρυξη για επιχορήγηση υποτροφιών σε Τουρκοκύπριους
- Europass Tutorial
- WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus»


Προγράμματα Κατάρτισης

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Ενημέρωσέ με

Ανανέωση Άδειας Τεχνιτών Οχημάτων

Απογραφή Πληθυσμού 2021

Κώδικας Πρακτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας