Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Επιμορφωτικά Προγράμματα- Αποκατάσταση - Ενίσχυση Οπλισμένου Σκυροδέματος, (LC BL 19-1)

- Αποκατάσταση Διατηρητέων Οικοδομών (LC BL 21-1)

- Αποκατάσταση Διατηρητέων Οικοδομών (LL BL 20-4)

- Αυξήστε τις Πωλήσεις στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημιουργώντας Ικανοποιημένους Πελάτες, (NS AL 20-3)

- Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, (LL AS 20-1)

- Αυτόματα Κιβώτια Ταχυτήτων - 9 Ταχυτήτων-9G TRONIC, (NS AL 21-1)

- Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτηρίων, σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης, (LL RA 19-6)

- Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτηρίων, σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης, (NS RA 19-4)

- Γεωμετρικές Κατασκευές στην Οικοδομική, Υπολογισμός και Χάραξη Κλιμάκων και Κλιμακοστασίων, (LL BL 19-6)

- Διαχείριση Κρίσεων - Διαιτησία (LL BL 20-1)

- Διεύθυνση / Εποπτεία Έργου (LC BL 21-2)

- Εγκατάσταση Συστημάτων Κεντρικής Θέρμανσης και Παραγωγής ζεστού νερού με τη χρήση Υγραερίου βάσει του κώδικα πρακτικής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (NS CH LPG 20-2)

- Εγκατάσταση Συστημάτων Κεντρικής Θέρμανσης και Παραγωγής ζεστού νερού με τη χρήση Υγραερίου βάσει του κώδικα πρακτικής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων LC CH-G 20-2)

- Εγκατάσταση Συστημάτων Κεντρικής Θέρμανσης και Παραγωγής ζεστού νερού με τη χρήση Υγραερίου βάσει του κώδικα πρακτικής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων NS CH-G 20-1

- Εγκατάσταση, Λειτουργία και Ρύθμιση Ημικεντρικών και Κεντρικών Συστημάτων Κλιματισμού απευθείας εκτόνωσης (MULTI SYSTEMS, VRV/VRF), (NS RA 21-3)

- Εγκατάσταση, Λειτουργία, Ρύθμιση, Διάγνωση Βλαβών και Επιδιόρθωση/Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού Διαιρούμενου Τύπου (LC RA 21-1)

- Εισαγωγή στη Λειτουργία των Αντλιών Θερμότητας (LL RA 21-2)

- Εισαγωγή στη Λειτουργία των Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων για Τεχνικούς Κλιματισμού, (NS RA 19-2)

- Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - Κατασκευή και Συντήρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, (LL EL 21-1)

- Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης Επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 (NS EEK 21-1)

- Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (NS RES 21-1)

- Εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής και Πυροπροστασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για Εγκαταστάσεις Υγραερίου σε Λεβητοστάσια και Μαγειρία (NS LPG 21-1)

- Ηλεκτρολογία και Αυτοματισμοί στη Βιομηχανία, (LL EL 21-2)

- Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Συντήρηση Συσκευών Τεχνολογίας INVERTER (NS RA 21-2)

- Θερμομόνωση Κτηρίου (LL BL 20-3)

- Θερμομόνωση Κτηρίου (NS BL 21-1)

- Θεωρία και Πρακτική Συγκολλήσεων με τις Μεθόδους Μεταλλικού Ηλεκτροδίου και με Προστατευτικά Αέρια - Αργού- Tig, Mig και CO2 (NS WL 21-1)

- Ξηρά Δόμηση - Επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EFQ 4 (Παλαιό 2), (LL BL 19-7)

- Προετοιμασία για την Πιστοποίηση βάσει των ΠΕΠ. Συστήματα Ψύξης και Κλιματισμού, (LC RA 20-1)

- Προετοιμασία Ηλεκτρολόγων για Συμμετοχή στις Εξετάσεις, (LL EL 19-3)

- Προετοιμασία Πιστοποίησης Συγκολλητών με τη Μέθοδο του Αργού (TIG) στη Λάρνακα βάσει των ΠΕΠ της ΑνΑΔ και του BSEN-ISO 9606: 2013-1 (NS WL 21-2)

- Προετοιμασία Πιστοποίησης Συγκολλητών με τη Μέθοδο του Αργού (TIG) στη Λευκωσία βάσει των ΠΕΠ της ΑνΑΔ και του BSEN-ISO 9606: 2013-1 (LC WL 20-2)

- Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Φωτοβολταϊκών (ΦΒ) Συστημάτων, (NS ΦΒ 21-1)

- Συναρμολόγηση / Αποσυναρμολόγηση Σκαλωσιών (LC BL 21-3)

- Συναρμολόγηση / Αποσυναρμολόγηση Σκαλωσιών (LC BL 21-4)

- Συναρμολόγηση / Αποσυναρμολόγηση Σκαλωσιών, (LL BL 19-8)

- Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού Διαιρούμενου Τύπου (LL RA 20-1)

- Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού Τεχνολογίας INVERTER, (LL RA 19-5)

- Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού Τεχνολογίας INVERTER, (NS RA 19-3)

- Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων βάσει του ΠΕΠ, της ΑνΑΔ (Επίπεδο 4), (NS CH 21-1)

- Τρίτης Γενεάς Σύστημα Τροφοδοσίας Common Rail σε Πετρελαιοκινητήρες. Διάγνωση, Επιδιόρθωση, Επισκευή (LC AL 19-1)

- Τρίτης Γενεάς Σύστημα Τροφοδοσίας Common Rail σε Πετρελαιοκινητήρες. Διάγνωση, Επιδιόρθωση, Επισκευή (NS AL 19-5)

- Τρόποι Βελτίωσης της εικόνας των Καταστημάτων Πώλησης Συστημάτων Ψύξης και Κλιματισμού - Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών (NS RA 20-1)

- Τρόποι Βελτίωσης της εικόνας των Συνεργείων Οχημάτων για Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών (NS AL 20-4)

- Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 3), (LL CO 21-1)

- Χειρισμός και Λειτουργία Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενων Εργαλειομηχανών CNC (Επίπεδο 1), NS CNC 19-1

- Ψυκτικά Συστήματα CO2 (R744), Νέες Τεχνολογίες (NS RA 20-2)

- KNX BASIC COURSE (LC KNX 20-1)

- KNX BASIC COURSE (LL KNX 21-1)

- KNX BASIC COURSE (NS KNX 20-1)


Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Συνδέσου Ψηφιακά

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Ενημέρωσέ με

Διαδικτυακή Πύλη

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κυπριακή Πύλη Δια βίου Μάθησης

Κάντο Ηλεκτρονικά

Μια Παραγωγική Μέρα

Δημόσιες Συβάσεις