ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Europass


To Europass αποτελεί ένα προσωπικό συντονισμένο φάκελο που απαρτίζεται από πέντε έγγραφα προβολής των προσόντων, γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί από την εκπαιδευτική και την επαγγελματική πορεία ενός ατόμου. Τα έγγραφα αυτά είναι τα ακόλουθα:
  • Βιογραφικό Σημείωμα Europass
  • Γλωσσικό Διαβατήριο Europass
  • Συμπλήρωμα Διπλώματος Europass
  • Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass
  • Κινητικότητα Europass
Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν το φάκελο Europass πάνω σε εθελοντική βάση για να γνωστοποιούν και να παρουσιάζουν καλύτερα τα επαγγελματικά προσόντα και ικανότητές τους σε ολόκληρη την Ευρώπη.Το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου

Το Εθνικό Κέντρο Europass δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου από την 1η Μαΐου 2005 και αποτελεί τον ενιαίο εθνικό φορέα που στοχεύει στη βελτίωση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων με σκοπό την προώθηση της κινητικότητας στην Ευρώπη τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς.

Το Εθνικό Κέντρο Europass στοχεύοντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της χρησιμότητας των πέντε εγγράφων του Europass, τα συντονίζει και τα διαχειρίζεται, ώστε:

  • να βελτιωθεί η συνοχή τους
  • να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών σε αυτά, και
  • να επιτευχθεί η προβολή τους


Το Κέντρο Παραγωγικότητας, ως Εθνικό Κέντρο Europass, έχει αναλάβει τα πιο κάτω καθήκοντα:
  • Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, συντονίζει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την έκδοση, τη διάθεση και την προώθηση των διαφόρων εγγράφων του Europass.
  • Με τη δημιουργία και διαχείριση του συστήματος ενημέρωσης Europass μέσω του διαδικτύου, θεσπίζει και διαχειρίζεται το εθνικό σύστημα πληροφόρησης, η διαχείριση του οποίου γίνεται εν μέρει σε κοινοτικό επίπεδο και εν μέρει σε εθνικό επίπεδο.
  • Σε συνεργασία με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς, διασφαλίζει ότι τίθενται στη διάθεση του κάθε πολίτη επαρκείς πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με το Europass και τα έγγραφά του.
  • Διευκολύνει την παροχή πληροφοριών και οδηγιών που αφορούν τις ευκαιρίες μάθησης που προσφέρονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη διάρθρωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλα θέματα που συνδέονται με την κινητικότητα για σκοπούς μάθησης.Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), στο πλαίσιο της προσφοράς του ως το Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου, έχει ανεβάσει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης του ΚΕΠΑ “e-Gnosis” (www.e-gnosis.gov.cy) βιντεοσκοπημένο υλικό διαθέσιμο για ελεύθερη και δωρεάν χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο. Το υλικό απευθύνεται κυρίως σε ανέργους, φοιτητές και νέους επιχειρηματίες και προσφέρει πληροφόρηση για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας Eures, Europass και Ploteus και για ευκαιρίες χρηματοδότησης νέων επιχειρηματιών. Προσφέρει επίσης συμβουλές και κατευθύνσεις για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.


Επισυνάπτουμε οδηγίες για εύκολη πρόσβαση στο “e-Gnosis”.
 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.

Το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση της προσφοράς του, έχει δημιουργήσει ένα σύντομο ερωτηματολόγιο αναφορικά με το έργο μας ως ΕΚΕ Κύπρου, αλλά και σχετικά με τα έγγραφα του Europass.


Επειδή η γνώμη σας μετράει, θα θέλαμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις και εισηγήσεις, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τις υπηρεσίες μας προς εσάς. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε όπως συμπληρώσετε το σύντομο αυτό ερωτηματολόγιο κάνοντας κλικ εδώ. Δεν θα σας πάρει περισσότερο από 2-3 λεπτά.


Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμή σας βοήθεια και συνεργασία στην προσπάθειά μας.
Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην κυρία Μελίνα Νεοφύτου , Συντονίστρια Εθνικού Κέντρου Europass Κύπρου, τηλ. 22806141, E-mail:mneophytou@kepa.mlsi.gov.cy

Σχετική Ιστοσελίδα: www.kepa.gov.cy/europass

No documents found

_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας