Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν-Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε
Το Έργο Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε έχει ολοκληρωθεί.


Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση του Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.


Το Έργο υλοποιήθηκε από το ΚΕΠΑ κατά την περίοδο Ιουλίου 2009-Δεκεμβρίου 2015 με στόχο την εξοικείωση στελεχών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων με την ψηφιακή οικονομία, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει το διαδίκτυο και να εναρμονισθούν με τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, οι οποίες ολοένα και περισσότερο κατευθύνονται προς τις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business).


Μέσα από το Έργο το ΚΕΠΑ προσέφερε στους συμμετέχοντες πολύπλευρη στήριξη σε θέματα αξιοποίησης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση. Οι δράσεις του Έργου περιελάμβαναν την παροχή κατάρτισης, συμβουλευτικών υπηρεσιών,διαδικτυακών υπηρεσιών και εξατομικευμένης υποστήριξης, καθώς και διαφημιστικές εκστρατείες και μελέτες.


Στο πλαίσιο του «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» υλοποιήθηκαν 274 προγράμματα κατάρτισης με 3419 συμμετέχοντες και παρασχέθηκαν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 833 επιχειρήσεις μέσα από κατ’ ιδίαν συναντήσεις στο χώρο της επιχείρησης.


Η υλοποίηση του Έργου συνέβαλε στη διεύρυνση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και, κατ’ επέκταση, στην αύξηση της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας τόσο στο επίπεδο της επιχείρησης όσο και σε ατομικό και εθνικό επίπεδο.


Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του Έργου βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Έργου www.kepa.gov.cy/diktiothite.


Το ΚΕΠΑ ευχαριστεί θερμά τόσο τους συντελεστές του Έργου όσο και τις εκατοντάδες των συμμετεχόντων στις διάφορες δράσεις του Έργου.


No documents found

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψηφιακές Δεξιότητες

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Συνδέσου Ψηφιακά

Φωτοβολταϊκά και Θερμικά Συστήματα

3cy-exports

Εγγραφή στη λίστα Επαφών του Κέντρου Παραγωγικότητας

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από Ελβετία

Ενημέρωσέ με

Ερωτηματολόγιο: Διερεύνηση Αναγκών Κατάρτισης

Διαδικτυακή Πύλη

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κυπριακή Πύλη Δια βίου Μάθησης

Κάντο Ηλεκτρονικά

Μια Παραγωγική Μέρα

Δημόσιες Συβάσεις

Διαγωνισμός Euroskills Κύπρος

Enterprise Europe Network