ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ERASMUS +


- Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως Βιώσιμοι Εταίροι για την Μαθητεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο (NAAGRCY)

- Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WBL Guarantee

- Το Έργο ECVET-PERMIT

- E-WASTE-R Project

- Evaluating the soft skills of unemployed youth

- WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus»

_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας