Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Προγράμματα Κατάρτισης
Σύμφωνα με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID19) Διάταγμα (Αρ.31) του 2021, για όλους τους παρευρισκόμενους, σε δραστηριότητες κατάρτισης καθώς και σε αξιολογήσεις επαγγελματικών προσόντων και συντελεστών παροχής κατάρτισης, απαιτείται η κατοχή είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός των τελευταίων 72 ωρών, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόησηαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγμαοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης.
Άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης του Κέντρου Παραγωγικότητας επιχορηγημένα από την ΑνΑΔ παρακαλώ όπως συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής Ανέργων πατώντας εδώ
Έντυπο 1 (GDPR) Φυσικά Πρόσωπα


Για όλα τα Προγράμματα Κατάρτισης για το 2021 παρακαλώ πατήστε εδώΓενικές Πληροφορίες

  • Η γλώσσα διεξαγωγής κάθε προγράμματος είναι η γλώσσα στην οποία είναι τυπωμένο.
  • Το δικαίωμα συμμετοχής προπληρώνεται. Αυτό μπορεί να επιστραφεί όταν κάποιο άτομο παρακολουθήσει το 25% της διάρκειας ενός προγράμματος ή λιγότερο.
  • Σημειώσεις για τις επί μέρους διαλέξεις διανέμονται στους συμμετέχοντες.
  • Μετά τη λήξη κάθε προγράμματος δίνονται στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν το 75% της διάρκειας του προγράμματος ή περισσότερο, Πιστοποιητικά Παρακολούθησης.Σημείωση 1: Το ένυπο Κ.E 2 πρέπει να συμπληρώνεται από όλες τις εταιρείες που συμμετέχουν στα προγράμματα του ΚΕΠΑ και τυγχάνουν επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού


Σημείωση 2: Η πληρωμή για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ μπορεί να γίνει στη Λευκωσία με VISA, επιταγή ή μετρητά και στα επαρχιακά γραφεία Λάρνακας και Λεμεσού με επιταγή ή μετρητά. Επίσης μπορεί να γίνει μέσω διαδικτύου μέσω του συστήματος της JCC SMART. Σημειώνεται ότι πριν την οποιαδήποτε πληρωμή απαιτείται η υποβολή της σχετικής αίτησης στον Υπεύθυνο του προγράμματος.

No documents found


Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Συνδέσου Ψηφιακά

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Ενημέρωσέ με

Διαδικτυακή Πύλη

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κυπριακή Πύλη Δια βίου Μάθησης

Κάντο Ηλεκτρονικά

Μια Παραγωγική Μέρα

Δημόσιες Συβάσεις