Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Ηλεκτρονική Μάθηση- 'E-gnosis'Το ΚΕΠΑ, στο πλαίσιο της αποστολής του για τη στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων, έχει θέσει σε λειτουργία το διαδικτυακό σύστημα eGnosis, ένα σύστημα ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning), για να συμβάλει περισσότερο στην προώθηση της διά βίου μάθησης και στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου μας.

Μέσω του συστήματος eGnosis προσφέρεται δωρεάν παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στα πιο κάτω θέματα:

    • Βασικές Δεξιότητες Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή-βασισμένο στις 7 Ενότητες του ECDL (European Computer Driving License).
    • Η Επιχειρηματική Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και του Διαδικτύου.
    • Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας.
    • Εργαλεία καριέρας για ένα δυνατό βιογραφικό και μια επιτυχημένη συνέντευξη.
Το εκπαιδευτικό υλικό, που μπορεί να αξιοποιηθεί σε χώρο και χρόνο που βολεύει, στοχεύει στην πληροφόρηση του πολίτη, του κάθε εργαζομένου και επιχειρηματία για τα πιο πάνω σημαντικά θέματα. Ο συνδυασμός κειμένου, εικόνας, ήχου, προσομοιώσεων και εκπαιδευτικών ταινιών εξασφαλίζουν εύκολη και γρήγορη κατανόηση και αφομοίωση των θεμάτων. Πέραν τούτου, το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης με ασκήσεις και άλλα δοκίμια.


Iστοσελίδα: www.e-gnosis.gov.cy


Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό με θέμα: Και Εσύ Μπορείς για την ενθάρρυνση και τόνωση της Επιχειρηματικότητας στον τόπο μας"

No documents found

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Προγράμματα Κατάρτισης

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Ενημέρωσέ με

Ανανέωση Άδειας Τεχνιτών Οχημάτων

Απογραφή Πληθυσμού 2021

Κώδικας Πρακτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας