Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  Το ΚΕΠΑ προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους.


  Συμβουλευτικές υπηρεσίες προσφέρονται στα ακόλουθα θέματα:

  1. Γενική Διεύθυνση
  - Σχεδιασμός Επιχειρηματικού Πλάνου (Business plan)
  - Διεύθυνση Αλλαγής
  - Βελτίωση Παραγωγικότητας και Ανταγωνιστικότητας
  - Γενική Οργάνωση
  - Μέτρηση παραγωγικότητας και συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων (Benchmarking)
  - Εφαρμογή Συστήματος EFQM και ΚΠΑ

  2. Διεύθυνση Marketing
  - Διεύθυνση Πωλήσεων
  - Διεύθυνση Προϊόντων/Υπηρεσιών
  - Σχεδιασμός και εκτέλεση προωθητικών δράσεων (Promotion)
  - Τιμολογιακή Στρατηγική (Pricing decisions)
  - Διανομή (Merchandising and Distribution)
  - Δημιουργία και διαχείριση εικόνας (Image Management)
  - Έρευνες ικανοποίησης και διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM)

  3. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
  - Ανάλυση προσωπικότητας
  - Διεξαγωγή εξετάσεων ικανοτήτων (Aptitude Tests)
  - Στρατολόγηση και εφαρμογή μεθόδων επιλογής προσωπικού
  - Συστήματα Διεύθυνσης Απόδοσης προσωπικού

  4. Διεύθυνση Παραγωγής
  - Μελέτη και Ανάλυση Διαδικασιών Παραγωγής
  - Εξισορρόπηση γραμμής παραγωγής
  - Σύστημα ελέγχου αποθεμάτων
  - Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής
  - Διάταξη εργοστασίου

  5. Λογιστική Διεύθυνση
  - Ανάπτυξη Συστημάτων κοστολόγησης
  - Κατανόηση/αξιοποίηση οικονομικών καταστάσεων (Understanding Financial Statements)
  - Χρηματοοικονομική Διεύθυνση

  6. Διεύθυνση Ποιότητας
  - Βελτίωση Διαδικασιών
  - Διεύθυνση Ολικής Ποιότητας
  - Διεύθυνση Διεργασιών

  7. Τεχνολογία Πληροφορικής
  - Μηχανογράφηση εταιρειών
  - Τεχνολογίες Επικοινωνίας Πληροφορικής (ICT)

  8. Τεχνικοί κλάδοι
  - Κανονισμοί συρμάτωσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
  - Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις
  - Βιομηχανικοί αυτοματισμοί
  - Ψύξη: Γενικά και εξειδικευμένα θέματα (Ευρωπαϊκά Πρότυπα/Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, Πρότυπα Επαγγελματικά, Συστήματα Ψύξης και Κλιματισμού)
  - Υδραυλικές εγκαταστάσεις
  - Μέτρηση απόδοσης καυστήρων λεβήτων
  - Συγκολλήσεις
  - Μηχανολογία αυτοκινήτου

  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Ανώτερο Λειτουργό Παραγωγικότητας κ. Αντώνη Άνιφτο στο τηλ. 22806113 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση aaniftos@kepa.mlsi.gov.cy

No documents found


Ψηφιακές Δεξιότητες

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Συνδέσου Ψηφιακά

Φωτοβολταϊκά και Θερμικά Συστήματα

3cy-exports

Εγγραφή στη λίστα Επαφών του Κέντρου Παραγωγικότητας

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από Ελβετία

Ενημέρωσέ με

Ερωτηματολόγιο: Διερεύνηση Αναγκών Κατάρτισης

Διαδικτυακή Πύλη

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κυπριακή Πύλη Δια βίου Μάθησης

Κάντο Ηλεκτρονικά

Μια Παραγωγική Μέρα

Δημόσιες Συβάσεις

Διαγωνισμός Euroskills Κύπρος

Enterprise Europe Network